Thursday, March 5, 2020

Mạn Đàm Văn Học -Hoàng Minh Chân & MC Bích Ty

Các chương trình Mạn đàm Văn học nói chuyện Thơ với Hoàng Minh Chân và Bích Ty 

Trên Vietsky Tv : 

băng tần 57.4 Nam Calif., 
16.3 Bắc Calif. 
55.2 Houston 
và trên hệ thống  Galaxy 19 ,
Vietbao Cali trên Youtube


https://www.vietskytv.com  : thứ Tư , thứ Năm, Bảy


và 

https://www.youtube.com/channel/UCIFljI5reI5C9GNpQh93JTg


https://www.youtube.com/watch?v=a2n-DUe_iKk

https://www.youtube.com/watch?v=hxAkcnDTLy4

https://www.youtube.com/watch?v=Ftc4-5CVWac&t=30s


https://www.youtube.com/watch?v=wzx2JMRhGbg&t=396s


No comments:

Post a Comment