Sunday, December 31, 2017

Cuối năm bên dòng sông Hudson-THT

Trở lại dòng sông này mấy bận
Bên kia thành phố đã lên đèn
Cơn mưa nhoà nhạt hoàng hôn lạnh
Chiều cuối năm trời mau tối thêm

Mưa phủ trường giang không thấy bến
Nơi này, nơi ấy như hôm qua
Con sông vẫn một vùng sương khói
Vẫn buồn theo lau lách bờ xa

Sông vẫn hắt hiu con phà đậu
Vẫn bầy chim biển tiễn chiều đi
Sao sông không thấy con đò cũ
Chở người về bên nớ bên ni

Sông vẫn mênh mông và mênh mông
Đây là đâu hay dòng sông Hương
Thèm ơi, một chuyến phà năm cũ
Một chuyến phà chở hết quê hương

Thèm ơi một chuyến phà Thừa Phủ
Chở những người áo trắng qua sông
Có bao cô gái qua Đồng khánh
Để tôi còn đốt thuốc chờ mong

Thèm ơi bếp lửa đêm trừ tịch
Chiều cuối năm rồi, anh nhớ em
Nhà em bên ấy dòng sông nhỏ
Bông cải mùa xuân vàng rộ sân

ừ nhỉ, cuối năm nơi đất lạ
Mưa mênh mông và sông mênh mông
ừ nhỉ, hình như lòng rướm lạnh
Tiếng còi phà u uẩn hoàng hôn

Tiếng còi phà đã dục từ lâu
Phà ơi, phà ơi cho ta một góc
Ta sẽ đứng yên như người Từ Thức
Và cô đơn như cùng tận cô đơn
Như một người không có quê hương

TRẦN HOÀI THƯ

Monday, December 18, 2017

This story shines my Christmas—

For more than 40 years, this 92 years old lady of scarcity, from Tay Ninh , near Saigon, has quietly bought, picked up, got given with small pieces of cloth of every kinds to sew up with an old machine to make quilts, blankets for the poor, the out-of-luck, the homeless.

                **


Gracefully she did
The city flies in Love
The heart weaves warmth
Many have got it


The large hands
The stooping spine
The feet and joints pushing on the pedal
The quilts, blankets
smell
       kamala of compassion
                 physically and spiritually
Oh, I want to cry
                      The door is wide open
                                            
Life is Beautiful.


---

https://www.youtube.com/watch?v=xIinX1EfA-s

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/cu-ba-tay-ninh-may-men-tang-nguoi-ngheo/