Saturday, April 25, 2020

Nhà thơ Vũ Hoàng Chương và hai câu...

... "Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý, Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do"

"Thơ vốn là mộng, là tưởng tượng, là tách rời thực tế, nhưng mộng trên những tình tự thực. Không chấp nhận loại thơ tình tự hoang. Có khoa học giả tưởng, không có thơ giả tưởng. Nói thơ là nói đến thế giới huyễn tưởng, huyễn tưởng trên sự thực để thăng hoa sự thực, chứ không bất chấp, không chối bỏ sự thực. Nhà thơ không được láo; nhà thơ phải thực nhưng thoát sáo sự thực thành mộng để đưa hồn tính người yêu thơ vươn lên sự thực muôn đời đạt đến chân lý cuộc sống. Thiên chức thi ca là ở chỗ đấy.
Tôi xin nhắc: Sự thực muôn đời là cơ sở duy nhất của thi ca, vì có sự thực cho riêng một người, có sự thực cho riêng một thời, nhưng vẫn có sự thực cho muôn đời, sự thực bao quát không gian, thời gian, chân lý cuộc sống".
(Vũ Hoàng Chương)

---KTLG Hoàng Minh Chân cùng MC Bích Ty làm ch/trình về nhà thơ Vủ Hoàng Chương:

Tuesday, April 21, 2020

KHÔNG


Vô sở hữu xứ
là bạn
đường xa
Trăng treo
chiếc ấm Không
Sư ra đi.
PL 2/2564
-----

Void
Ākiñcaññayatana (*)
is a friend
in long journeys
Moon hangs
the Voidness pot
Monk leaves.
Buddhist calendar 2/2564
Notes:
* Ākiñcaññayatana : sphere of non-possessiveness
* * Moon: the moon and its representations

Tuesday, April 7, 2020

Cựu thị trưởng New York R. Giuliani phỏng vấn b/sĩ V. Zelenko về thuốc Hydroxychloroquine và Azithromycin (LHNam)

Thank you my old mayor Rudy Giuliani for the interview. Love you And thank you Dr. V. Zelenko.
Listen up, people. This can help save your life fantastically if you happen to be infected with the Chinese Wuhan virus.
Dân Viet nghe nhé.
Đây là buổi ph/vấn do ông cựu thị truởng th/phố New York, luật sư khá thông minh Rudy Giuliani vơi bác sĩ Mỹ Vladimir Zelenko, hiêện chữa trị bệnh nhiễm Covid-19 ở New York. B/sĩ đã nghe theo Giáo sư-bác sĩ Pháp Didier Raoult và các b/sĩ Philippe GAUTRET , Jean Christophe LAGIER, Philippe PAROLA , Van Thuan HOANG , Line MEDDED , Morgan MAILHE , Barbara DOUDIER , Johan COURJON , Valerie GIORDANENGO , Vera ESTEVES VIEIRA et al.
về công hiệu của Chloroquine và Azithromycin , có khi cộng với Zinc 220mg (kẽm) để trị bệnh nhiễm Covid-19. Thành công ông thông báo là chữa khỏi 100% số bệnh nhân trong con số khoảng 500, 600 bệnh nhân.
Có thể nói đó là "thần dược" vào giờ phút này.
---
REF