Tuesday, April 7, 2020

Cựu thị trưởng New York R. Giuliani phỏng vấn b/sĩ V. Zelenko về thuốc Hydroxychloroquine và Azithromycin (LHNam)

Thank you my old mayor Rudy Giuliani for the interview. Love you And thank you Dr. V. Zelenko.
Listen up, people. This can help save your life fantastically if you happen to be infected with the Chinese Wuhan virus.
Dân Viet nghe nhé.
Đây là buổi ph/vấn do ông cựu thị truởng th/phố New York, luật sư khá thông minh Rudy Giuliani vơi bác sĩ Mỹ Vladimir Zelenko, hiêện chữa trị bệnh nhiễm Covid-19 ở New York. B/sĩ đã nghe theo Giáo sư-bác sĩ Pháp Didier Raoult và các b/sĩ Philippe GAUTRET , Jean Christophe LAGIER, Philippe PAROLA , Van Thuan HOANG , Line MEDDED , Morgan MAILHE , Barbara DOUDIER , Johan COURJON , Valerie GIORDANENGO , Vera ESTEVES VIEIRA et al.
về công hiệu của Chloroquine và Azithromycin , có khi cộng với Zinc 220mg (kẽm) để trị bệnh nhiễm Covid-19. Thành công ông thông báo là chữa khỏi 100% số bệnh nhân trong con số khoảng 500, 600 bệnh nhân.
Có thể nói đó là "thần dược" vào giờ phút này.
---
REF

No comments:

Post a Comment