Friday, November 29, 2013

Tạ Ơn

              Tạ Ơn

Tạ ơn con mắt thấy hoa
Cái tai nghe nhạc, cái nhà che mưa
Cái đầu nghĩ sớm, học trưa
Đối kinh, tầm luận cho vừa Chân Không

Cái Tâm dầu dãi thu đông
Huyền nhai, mật xứ thong dong đi về
Có khi giáp mặt nẻo mê
Đi lạc một chặp rồi về xả buông

Quặn lòng nước cũ đau thương
Xót xa cùng quẫn một phương khổ tràn
Tạ ơn những mảnh cơ hàn
Thương đời oan khuất phải cam phận mình

Tạ ơn cật ruột thâm tình
Cái chăn con đắp, cái hình cò xưa
Ca dao bao chữ cho vừa
Lá cây trứng cá đung đưa chiều tà

Tạ ơn, này cõi ta bà
Vô minh, Đạo đế cũng là đổi thay
Tạ ơn Sinh Tử kiếp này
Học chuyên một chữ tự rày hóa duyên.

TN

Lễ Tạ Ơn  2013

Two Poems on Thanksgiving

       Thanksgiving

                                        *

Every Thanksgiving
I would drive,
       walk,
   or go to a café
           to refresh myself
           to dig deeper
           or let my thoughts
               find the fire,
                       the Indians, the maze
                       the Pilgrims, the turkeys
           and how they ate, drank, hugged, and danced—
                sweet memories of the brotherhood of men


    < Take this crossbow or your matchlock,
         go to that spot; there will be plenty of deers, beavers, or rabbits

    Take this spear, train your eyes, learn the movement of the fish;
                aim your spear and strike

    Grow this corn in blocks, learn its times, then collect your crop

           Go to the hillcrest with me tonight to listen the wolves
               howling at the moon;
               feel that calling, longing
               the whole earth, the moon, night sky seem echoing that howling-calling;
               your heart wants to join in that unity
                              and sip the drops of the moon

       Let’s dance this corn dance: hear the joy’s rhythm, turn your body, kick your feet
              up and down like this …
              Do you see how our people thank the gods and Mother Nature’
              Do you see how we communicate with  them ?  >


Stories like those soothe the heart and lift spirit

And, this year, I would listen to my daughter
                            play “Colors of the Wind” again
                            even though I doubt the romance between
                            Smith and Pocahontas,
                            but the fostering behind,
                                  a gift born out of sudden
                                        realization that
                                        men do not win with wars
                                        is always a great reminder

and, again, I think of Abraham Lincoln, that bearded face and gentle heart,
    who made Thanksgiving a national holiday


I am giving thanks to America,
      its soldiers who died in my old country,
             its people for the caring heart

   We came in ships, or boats,
      from tents in Guam, Wake islands, or Thailand, Malaysia etc.—
         heart broken, spirit shattered
                        after the war
   You opened your arms to take us in;
   gave us a chance to live and work
                and put a roof on our heads
   None of us will ever forget this heart-warming
                       kindness and generosity.

This country has given my old fellow countrymen
                  care and services;
It has enlightened the sense of Freedom in me
It has “given” me Patrick Henry, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson;
          delighted me with “The Pursuit of Happiness”,
          shined and resounded in my heart  
                with its crowned “ The Declaration of Independence”         


Rain falls again
       this second day of Thanksgiving weekend
       in this wonderful County of the Angels, Los Angeles
Certainly it will enrich the soil;
New shoots certainly wish to thank the sweet, beautiful drops.
          if they can speak our languages,
                for bestowing their regeneration

If this earth usually receives frequent rains of
                                         benevolence and kindness,
    then many a great harmony and bond
              will appear among men, animals and things
                       like shoots of life, miracle, and peace
       as chapters in Buddhists’ sutras
                     open our hearts and minds to
                           do good, live in peace, harmony
                                   and reap the rewards of
                                         Happiness and Tranquility.

                                              
Wherever you are, especially in our old fatherland,
even if life has slipped into a
                   very sad, downgrade turn
  I believe, you would still have something to give thanks to
         ( it’s a matter of calculating chances in life )
and don’t forget
    Life sometimes has to come to some great hurdles, or dead ends
    but keep up your Spirit, your Hope
            and your Overcoming Determination

                  O, Gratia Magna
           Happy Thanksgiving to all.


Hiền Minh
Thanksgiving 2013
Los Angeles, Calif.

------


On Thanksgiving Day 


The day started fresh-- 
clear inauguration of warmth and remembrance 
hollered


Drove down the road 
to the coffee shop, sat down, 
let the thoughts find way to converge 

Man swim to the other shore 
on their last breath before succumbing 
to say 
          I love you 

There were things to embrace 
The open horizon widened and widened 


Thanks, Luu Quang Vu, Ha Si Phu, Hoang Minh Chinh 
Thanks, Loretta 
and others 
Once the brotherhood of men is not a mere word, 
it is real 
as the tears in the eyes, 
as hands holding hands in grace; 
outside 
history is roaming aimlessly. 

Nov. 25, 2000 

Tuesday, November 19, 2013

Diễn Văn Gettysburg

Diễn Văn Gettysburg của Tổng thống Abraham Lincoln ngày 19 tháng 11, năm 1863                                                                                      * * *
Tám mươi bảy năm trước, ông cha ta đã dựng nên trên lục địa này một quốc gia mới, được thai nghén trong Tự do, và được cung hiến với niềm xác tín rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng.

Ngày nay, chúng ta đang nằm trong một cuộc nội chiến lớn, thử thách quốc gia này, hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, xem nó có thể tồn tại dài lâu, khi theo đuổi lý tưởng đã được thai nghén và cung hiến như vậy. Chúng ta gặp nhau (đây), trên bãi chiến trường lớn của cuộc chiến đó. Chúng ta đến để cung hiến một phần mảnh đất làm nơi yên nghỉ cuối cùng cho những người đã hiến dâng mạng sống mình tại đây để đất nước  được tồn sinh. Đó là điều thật đáng và cần làm.

Thế nhưng, trong một ý nghĩa lớn lao hơn, chúng ta không thể cung hiến-- không thể thiêng liêng, thánh hóa-- mảnh đất này. Những con người dũng cảm, còn sống hay đã chết; những người từng chiến đấu ở đây, đã làm cho nó thành thiêng liêng; họ đã làm những điều vượt xa những gì con người yếu đuối như chúng ta (có thể) làm để thêm lên hay bớt đi. Thế giới sẽ không quan tâm, cũng chẳng nhớ đến những gì chúng ta đang nói ở đây, nhưng thế giới sẽ không bao giờ quên những gì họ đã làm tại đây. Còn  với chúng ta, những người còn sống, thì điều cần phải thực thi hết mình là tiếp tục những công cuộc còn dang dở mà những người từng chiến đấu ở đây đã cao cả cống hiến đời mình cho đại cuộc. Chính chúng ta (cần quyết tâm) rằng những người đang hiện diện ở đây, sẽ tiếp nhận trọng trách trước mặt – chúng ta cần gắng tận tụy hơn hơn nữa,  để thực hiện hoài bão, nhận được từ những người đã khuất hiện đang được vinh danh, hoài bão mà họ đã cống hiến hết mức cuộc đời– rằng chúng ta, tại chốn này đây,  quyết  không để cái chết của họ trở thành vô ích – rằng đất nước này, dưới sự quan phòng của Thiên chúa, sẽ sản sinh một khung trời tự do mới – và chính quyền của dân, do dân, vì dân sẽ không tàn lụi trên mặt đất.

Abraham Lincoln
November 19, 1863


* Chú ý:

Đọc kỹ và để ý, nhận xét tinh tường thì thấy cái Tâm rất đáng trọng, cũng như chính con người rất đáng kính phục của T/th Abraham Lincoln, trong câu cuối : "and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.". Câu này ông không nhắm chỉ để nói về đất nước Hoa kỳ, hoặc ca tụng nền Tự do, Dân chủ của nó , mà ông nói chung lên cái ý, cái Tâm muốn thấy lý tưởng về một nhà nước "của dân, do dân, vì dân" sẽ sinh sôi, nảy nở khắp nơi, với những quốc gia khác nữa , và sẽ không tàn lụi trên mặt đất. Như vậy, với ông, và các nhà lập quốc Hoa kỳ trước đó, nhất là Thomas Jefferson, Tự do và Dân chủ là những điều hết sức cần thiết và trân quý; chúng mang những giá trị phổ quát (universal values) như các nhà nghiên cứu ngày nay thường gọi. Nếu chỉ nói tới nước Mỹ thì ông sẽ viết như sau : "and that the government of the people, by the people, for the people of this nation, shall not perish from the earth."


TN-HM dịch từ bản T/Th Lincoln gởi cho ông Alexander Bliss bêndưới


----

Bliss copy:

Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty,and dedicated to the proposition that all men are created equal.

Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battle-field of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.

But, in a larger sense, we can not dedicate -- we can not consecrate -- we can not hallow -- this ground. The brave men, living and dead,who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us -- that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion -- that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain -- that this nation, under God, shall have a new birth of freedom -- and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

Abraham Lincoln
November 19, 1863

---

REF


Friday, November 15, 2013

In Memoriam

   of a Shining Courageous Heart, the like of Nguyễn Ngọc Trụ’s, Ph.D.- Public International Law, Kha Tư Giáo’s - University of Dalat grad. etc.
                                                        
***


Tưởng Niệm Luật sư Trần Danh San, kẻ sĩ bất khuất, đã làm sáng danh trí thức Việt Nam Cộng Hòa, người đọc Tuyên Ngôn Nhân Quyền năm 1977, giữa vòng vây, búa liềm của bạo lực chuyên chế, phi nhân.


   Ls Trần Danh San (trái) & Ls Triệu Bá Thiệp
---

Nguồn : nguoi-viet.com
Tuyên Ngôn Nhân Quyền tại Sài Gòn, 23 tháng 4, 1977 
Friday, April 29, 2011 2:37:19 PM 


Bài liên quan


Tài liệu của Ủy Ban Nhân Quyền Việt NamLTS - Cách đây 34 năm, vào ngày 23 tháng 4, 1977, tại công trường Nhà Thờ Ðức Bà Sài Gòn, Luật Sư Trần Danh San, nhân danh Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam, tuyên đọc bản “Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Những Người Việt Nam Khốn Cùng.”
Ðây là một hành động can đảm của Luật Sư San và các đồng nghiệp luật sư trong Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam, ngay giữa lúc mà chế độ cộng sản còn đang rất hung hãn sắt máu trong việc áp đặt nền độc tài chuyên chế lên toàn thể lãnh thổ miền Nam sau năm 1975.
Nhật báo Người Việt xin đăng tải toàn văn bản Tuyên Ngôn này, kèm theo tài liệu “ Vì Sao Chúng Tôi Tranh Ðấu,” cũng của Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam, công bố vào ngày 23 tháng 4, 1977 nói trên.

***
Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Những Người Việt Nam Khốn Cùng

Chúng tôi những người Việt Nam khốn cùng, với tàn lực còn lại với tinh thần tàn phế, quyết đấu tranh bằng con đường bất bạo động để kêu gọi lương tâm nhân loại, các lực lượng của thế giới văn minh, hãy lắng nghe những lời cầu cứu thảm thiết của những kẻ hấp hối.

Văn bản “Vì Sao Chúng Tôi Tranh Ðấu,” do 2 Luật Sư Trần Danh San và Triệu Bá Thiệp ký tên, được tuyên đọc tại công trường Nhà Thờ Ðức Bà Sài Gòn, ngày 23 tháng 4, 1977.
- Tàn lực vì chúng tôi ăn đói và sẽ chết đói.
- Tinh thần tàn phế vì chúng tôi không được sống và suy tưởng như con người.
Chúng tôi buộc phải cúi đầu khom lưng tung hô vạn tuế chủ nghĩa - một chủ nghĩa đã lỗi thời và chống lại con người. Mặc dầu vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục dùng ngôn ngữ con người để thức tỉnh bọn đao phủ mù quáng và tham tàn. Vì chỉ có con đường bất bạo động mới tránh khỏi các cuộc thảm sát huynh đệ tương tàn và khỏi làm nhơ bẩn tấm lòng trong trắng của những người Việt Nam khốn cùng.
Hỡi các nông dân trên thế giới hãy hướng về Việt Nam - nơi mà người nông dân phải cực nhọc suốt ngày với bụng đói. Hoa màu của họ bị tịch thâu nhân danh quy luật duy vật sử quan. Con trâu sau khi cày còn được nghỉ chứ người nông dân Việt Nam buộc phải theo dõi các buổi học tập nhồi sọ vô tận.
Hỡi các c
ông nhân trên thế giới, các bạn có thấu hiểu thân phận của người công nhân Việt Nam không? Người công nhân Việt Nam phải theo chế độ “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ.” Ngày nghỉ họ buộc phải làm gấp đôi để dâng lên đảng, lên lãnh tụ mồ hôi, máu, và nước mắt của họ. Quyền thiêng liêng nhất của công nhân là quyền đình công, quyền này đã bị tước đoạt. Mọi ý kiến và hành động không theo khuôn mẫu sát của đảng đều đương nhiên bị coi như hành động phá hoại, gián điệp.
Hỡi các nhà truyền giáo, các khoa học gia, các triết gia, các văn nghệ sĩ, các trí thức, những ai đang tụng kinh hãy ngừng lại, những ai đang say mê nghiên cứu trong tháp ngà, hãy tung cửa ra, những ai đang sáng tác với ngòi bút, hãy bẻ gãy nó đi, tất cả hướng về Việt Nam - nơi mà chùa và nhà thờ đã bị biến thành hội trường để tuyên truyền chính trị - nơi mà các định luật khoa học bị móp méo để thỏa mãn chủ nghĩa - nơi mà các văn nghệ sĩ chỉ còn một việc duy nhất là tung hô Nhà nước theo lệnh của đảng.
Các vị và các vị hơn ai hết đã hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Lòng tin, Sự thật, Công lý, Hòa bình và Tiến bộ, các vị không có thể làm ngơ quay lưng lại thảm họa Việt Nam trong đó có con người Việt Nam khốn cùng đang bị đày đọa trong xác thịt và câu thúc trong tinh thần. Thảm trạng này là do một thiểu số - bọn đảng viên và tay sai của chúng - muốn áp lên dân tộc khốn cùng này là những ảo mộng điên khùng nhất, quỉ quái nhất mà nhân loại chưa từng thấy. Các lực lượng văn minh trên thế giới hãy đứng dậy.
Không còn chờ đợi gì nữa!
Liên Hiệp Quốc phải can thiệp cấp thời để áp dụng và áp dụng triệt để Bản Quốc Tế Tuyên Ngôn Nhân Quyền đối với những người Việt Nam khốn cùng chiếu theo sự quy định của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.

Luật Sư Trần Danh San
(ký tên)

Luật Sư Triệu Bá Thiệp
(ký tên)

23 tháng 4, 1977

***
Vì Sao Chúng Tôi Tranh Ðấu

- Chúng tôi đấu tranh để trả lại nụ cười cho trẻ thơ. Các cơn đói đã giết nụ cười hồn nhiên của chúng. Chúng phải nói dối để cha mẹ chúng thoát khỏi các cuộc tra vấn của công an.
- Chúng tôi đấu tranh để giành lại sự ấm cúng kín đáo của gia đình. Nay, thay thế vào đó là các buổi sinh hoạt tập thể căn cứ trên nguyên tác phê và tự phê để buộc chúng tôi phải lên án nhau. Thực chất của nó là Tòa Án Nhân Dân thu nhỏ, diễn ra hằng ngày dưới sự chủ tọa của công an khu phố.
- Chúng tôi đấu tranh để khỏi phải bị chứng kiến thảm trạng trong đó tiếng nói con người đã biến thành sự rên xiết vì sợ hãi và đói khổ. Quyền cuối cùng của con người là quyền than thân trách phận. Quyền này cũng bị tước đoạt vì làm như vậy có nghĩa là mất tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng. Chỉ riêng điều này cũng đủ để tống giam chúng tôi.
- Chúng tôi buộc phải đấu tranh vì đảng Cộng Sản Hà Nội buộc chúng tôi phải chấp nhận cái không thể chấp nhân được, bắt chúng tôi phải chịu đựng cái không thể chịu đựng được.
- Chúng tôi đấu tranh để giành lại hoa màu cho nông dân. Vì hoa màu của họ tịch thâu. Ðó là cách duy nhất để thực hiện kế hoạch nhà nước và tuân hành chỉ thị của đảng. Nếu người nông dân muốn xin lại một phần ít, họ phải chứng tỏ là các tín đồ trung thành của tôn giáo mới 'Máxít-Lêninít'.

Văn bản “Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Những Người Việt Nam Khốn Cùng,” do 2 Luật Sư Trần Danh San và Triệu Bá Thiệp ký tên, được tuyên đọc tại công trường Nhà Thờ Ðức Bà Sài Gòn, ngày 23 tháng 4, 1977.

- Chúng tôi đấu tranh để giải phóng người công nhân. Họ phải thi hành chế độ ‘làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm trong ngày nghỉ’, trong khi đó lương của họ bị cắt giảm qua các phong trào được gọi là “Thi đua Xã Hội Chủ Nghĩa.”
- Chúng tôi đấu tranh cho các tu sĩ bị kết án “là con buôn thuốc phiện.” Vì chủ nghĩa cộng sản coi tôn giáo là thuốc phiện của dân chúng.
- Chúng tôi đấu tranh cho các người đang bị giam trong các trại tập trung cải tạo, mà nạn nhân đầu tiên là các trí thức. Tội duy nhất của họ là muốn được sống và suy tưởng theo như Bản Quốc Tế Tuyên Ngôn Nhân Quyền.
Là những con người và là con người Việt Nam, chúng tôi muốn tìm hiểu lịch sử dân tộc và thế giới, muốn thưởng thức văn học nghệ thuật nước nhà và các nền văn minh khác. Chúng tôi chỉ làm được điều này nếu có sự cho phép của cơ quan kiểm duyệt của đảng. Chúng tôi buộc phải tuân theo chính sách nhân hộ khẩu. Mọi vi phạm sẽ đưa đến việc cắt hộ khẩu. Ðiều đó có nghĩa là chết đó. Ðể đổi lấy thẻ hộ khẩu, chúng tôi buộc phải sống trong tình trạng quản thúc, mọi di chuyển đều bị kiểm soát. Ðó chính là bản chất của chính sách nhân hộ khẩu.
Chính vì vậy, chúng tôi phải đấu tranh. Chúng tôi đấu tranh để bênh con người, và các quyền bất khả xâm phạm của con người. Chúng tôi đấu tranh để giành lại sự tươi mát của tương lai.

Luật Sư Trần Danh San
(ký tên)

Luật Sư Triệu Bá Thiệp
(ký tên)

23 tháng 4, 1977


-------       Vĩnh Biệt Trần Danh San

                       * *
                                    kính tưởng niệm Ls Trần Danh San

Đọc Tuyên Ngôn Nhân Quyền
                dưới trời xanh, mây trắng
     tâm phơi
         như mặt gương sáng chói
                nhận quang minh mặt trời
                         tỏa
                         lóng lánh
                      một cõi lòng Việt
                      nồng ấm yêu thuơng san sẻ
              gọi gió bao la mang Tự do về lại
                      giữa thành đô cũ,
                      giữa nanh vuốt bầy lang sói


Rồi vào tù

Rồi đối diện tra tấn, cùm gông, đòn thù
                               và cả tử sinh
         Thản nhiên
         Bình tâm
         Bất chấp hết

Không thể không nói
Không thể không viết lên
                Tíếng nói của Lương Tri
                Tiếng vọng của Rên xiết, Lầm than

Không thể không nói
Không thể không trào vọng
                Tiếng nói của đứa con dũng cảm
                      của Mẹ Việt Namđang quằn quại
                      của Tâm thức bất khuất nòi giống.

Vĩnh biệt Trần Danh San
Vĩnh biệt người con yêu dấu, bạo lực bất năng khuất
                         của Mẹ Việt Nam.


                                Littele Saigon, tháng 11, 2013

                                                        Hoàng Minh Chân     


--------

REF:

Tuesday, November 12, 2013

Xâm Lược Văn Hóa Trá Hình

Với tình trạng cúi đầu nghe theo và khóa tay, khóa chân phản kháng tư tưởng, hành động của bọn cầm quyền hiện tại đối với Tàu khựa, thì việc thỏa thuận thành lập một ( hay nhiều sau này) của cái gọi là Học Viện Khổng Tử mà Tập Cận Bình đã nhắc nhở hồi tháng Năm 2011, và Lý Khắc Cường vừa nhắc lại—và đã thành công trong việc ký kết thỏa thuận tháng 10 vừa qua, nạn xâm lược văn hóa sắp bắt đầu trên đất nước ta. Hãy nghe hai bình luận của các ông Ngô Nhân Dụng ( báo Người Việt Daily News, Westminster, CA), và Nguyễn Xuân Diện ( Xuandienhannom.blogspot.com) :

Các học viện Khổng Tử ở khắp nước Thái Lan chắc sẽ đóng góp trong kế hoạch xâm thực văn hóa này. Ðây chỉ là một trong nhiều hành động mà các viện Khổng Tử đang làm; chắc chắn khi họ mở “túi gấm; cẩm nang” của họ, trong đó sẽ còn nhiều “diệu kế” khác để xâm nhập vào xã hội Thái Lan. Nếu họ thành công, thì sẽ gây chia rẽ và xung đột chủng tộc ngay trong nước này, hậu quả không đoán trước hết được. Hậu quả sẽ phải hàng thế kỷ mới biết có xẩy ra hay không; nhưng các chính quyền cộng sản Trung Quốc rất kiên nhẫn. Hồi 1970 có người hỏi ông Chu Ân Lai nghĩ gì về kết quả của cuộc Cách mạng Pháp (1789), ông thản nhiên trả lời: “Còn mới quá, phán đoán bây giờ là quá sớm.”

Tại Việt Nam, các viện Khổng Tử chắc chắn sẽ đóng vai trò nguy hiểm hơn là cổ võ múa lân và ăn Tết theo lối Tầu. Những âm mưu có đến “thiên hình, vạn trạng.” Họ có thể dùng các viện Khổng Tử làm như ở Thái Lan: “Kế hoạch trăm năm” không gì băng trồng người,” (Bách niên chi kế mạc như thụ nhân, Quản Tử). Nhưng họ có thể có những kế hoạch trồng người ngắn hạn, nhanh chóng hơn, qua các chương trình cấp học bổng và mua chuộc khi đi du học. Họ có thể đem tiền trợ cấp các nhà văn, các báo, đài, các trường học, để tuyên truyền cho chính sách của Cộng sản Trung Quốc. 

Chuyện này sẽ dễ dàng xẩy ra nếu lại có người Việt Namđứng ra hỗ trợ họ.

Bởi vậy giới trí thức Việt Nam đã thấy thực sự đáng lo. Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện nói thẳng: “...những học viện Khổng Tử sẽ là cuộc xâm lăng về mặt văn hóa. Văn hóa là một nền tảng của đất nước, một khi văn hóa bị thuần hóa (sic) thì đó là một điều nguy hiểm.” Theo ông, đáng lo nhất vì trong chính quyền cộng sản nước ta những người lãnh đạo tư tưởng và văn hóa thiếu hiểu biết, không có bản lĩnh vững vàng. Trung Cộng hiện có hai lợi thế: Thứ nhất, đảng cộng sản Việt Nam đã bị ràng buộc với “mười sáu chữ vàng” và “bốn tốt” nên không thể nào chống đối các kế hoạch của họ. Thứ hai, họ sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền chi cho việc thực hiện các kế hoạch đồng hóa lâu dài.”
                                                                                              (hết trích)


Mời đọc lại bài này của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi trên Diễn Đàn để thấy mối họa rất lớn này cho văn hóa và sức đề kháng Việt. Minh Thành Tổ, tên bành trướng sừng sỏ và có dã tâm xâm lược Đại Việt hết sức thâm đôc, đã ra lệnh cho quan binh hắn hạ thủ nhắm vào các công trình văn hóa, thư tịch, điển lệ v.v… của chúng ta như thế nào?  Mời đọc lại lịch sử để thấy tính cách khốc liệt và dã tâm bành trưóng, thôn tính và đồng hóa ngàn năm của bọn Tàu phương Bắc.
                                                   
Trong sắc chỉ 10 điều của Minh Thành Tổ gửi Tổng binh Chu Năng đã nói ở trên, bên cạnh những điều căn dặn tỉ mỉ về cách chế ngự “hoả khí” lợi hại của cha con họ Hồ, về việc tịch thu sổ sách kê khai nhân khẩu và ruộng đất, hoặc đập phá cột đồng trụ,... còn một điều đặc biệt hơn mọi điều kia: “Một khi binh lính vào nước Nam, trừ các sách kinh và bản in của đạo Phật, đạo Lão thì không thiêu hủy; ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả những loại [sách] ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ, như loại sách có câu “Thượng đại nhân, khưu ất dĩ” một mảnh một chữ đều phải đốt hết. Khắp trong nước phàm những bia do Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá sạch hết thảy, một mảnh một chữ chớ để còn” (23).

               ( trích “Tiêu diệt tận gốc văn hóa Việt Nam”-Nguyễn Huệ Chi ) 


HMSaturday, November 2, 2013

Vịn Tâm Tình Lịch Sử

Vịn Tâm Tình Lịch Sử


Cũng tợ như nhà thơ Phùng Quán đã nói, có lúc mệt mỏi quá, xuống tinh thần , ông đã vịn những câu thơ mà đứng dậy, chúng ta hôm nay có thể đã rất cần những tâm tình lịch sử như tâm tình lịch sử dưới đây, xuất phát từ “NGƯỜI MẸ TINH THẦN” của giòng máu Bất Khuất, khí phách Lẫm Liệt này, để đứng dậy

Chùa Đức Viên, một ngày vào mùa Phật Đản 2011, tôi có dịp thăm Bắc Calif. và tình cờ thấy ngôi già lam này của các vị ni sư, ni cô Việt vùng San Jose. Vào thắp nén hương lễ Phật, và đi xem cảnh chùa thì hết sức xúc động khi khám phá ra, bên khóm trúc , là Lời Thề của Hai Bà trong “Phả Lục Trưng Nữ Vương”, nay post lại đây để mọi người cùng biết tâm tình của các ni chùa này. Và có lời thơ đề tặng.      Tặng Đức Viên Già lam

Nhàn du qua cửa nhà chùa
Vào tuần khánh đản, đúng mùa Phật sinh
Đức Viên hiện giữa bình minh
Một tòa bi nhã rộng thinh cửa thiền

Uy linh một chốn Phật viên
Lời thề lẫm liệt Mê Linh Hai Bà
Rọi hồn khóm trúc, cành hoa
Tâm thành giữ nước đàn bà Việt Nam 

Đã đành Không tánh già lam
Mà tình rất nặng nên cam nghiệp này.


                          PhĐ 2555Chùa Đức Viên, San Jose, CA