Saturday, November 2, 2013

Vịn Tâm Tình Lịch Sử

Vịn Tâm Tình Lịch Sử


Cũng tợ như nhà thơ Phùng Quán đã nói, có lúc mệt mỏi quá, xuống tinh thần , ông đã vịn những câu thơ mà đứng dậy, chúng ta hôm nay có thể đã rất cần những tâm tình lịch sử như tâm tình lịch sử dưới đây, xuất phát từ “NGƯỜI MẸ TINH THẦN” của giòng máu Bất Khuất, khí phách Lẫm Liệt này, để đứng dậy

Chùa Đức Viên, một ngày vào mùa Phật Đản 2011, tôi có dịp thăm Bắc Calif. và tình cờ thấy ngôi già lam này của các vị ni sư, ni cô Việt vùng San Jose. Vào thắp nén hương lễ Phật, và đi xem cảnh chùa thì hết sức xúc động khi khám phá ra, bên khóm trúc , là Lời Thề của Hai Bà trong “Phả Lục Trưng Nữ Vương”, nay post lại đây để mọi người cùng biết tâm tình của các ni chùa này. Và có lời thơ đề tặng.      Tặng Đức Viên Già lam

Nhàn du qua cửa nhà chùa
Vào tuần khánh đản, đúng mùa Phật sinh
Đức Viên hiện giữa bình minh
Một tòa bi nhã rộng thinh cửa thiền

Uy linh một chốn Phật viên
Lời thề lẫm liệt Mê Linh Hai Bà
Rọi hồn khóm trúc, cành hoa
Tâm thành giữ nước đàn bà Việt Nam 

Đã đành Không tánh già lam
Mà tình rất nặng nên cam nghiệp này.


                          PhĐ 2555Chùa Đức Viên, San Jose, CA


No comments:

Post a Comment