Tuesday, November 19, 2013

Diễn Văn Gettysburg

Diễn Văn Gettysburg của Tổng thống Abraham Lincoln ngày 19 tháng 11, năm 1863                                                                                      * * *
Tám mươi bảy năm trước, ông cha ta đã dựng nên trên lục địa này một quốc gia mới, được thai nghén trong Tự do, và được cung hiến với niềm xác tín rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng.

Ngày nay, chúng ta đang nằm trong một cuộc nội chiến lớn, thử thách quốc gia này, hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, xem nó có thể tồn tại dài lâu, khi theo đuổi lý tưởng đã được thai nghén và cung hiến như vậy. Chúng ta gặp nhau (đây), trên bãi chiến trường lớn của cuộc chiến đó. Chúng ta đến để cung hiến một phần mảnh đất làm nơi yên nghỉ cuối cùng cho những người đã hiến dâng mạng sống mình tại đây để đất nước  được tồn sinh. Đó là điều thật đáng và cần làm.

Thế nhưng, trong một ý nghĩa lớn lao hơn, chúng ta không thể cung hiến-- không thể thiêng liêng, thánh hóa-- mảnh đất này. Những con người dũng cảm, còn sống hay đã chết; những người từng chiến đấu ở đây, đã làm cho nó thành thiêng liêng; họ đã làm những điều vượt xa những gì con người yếu đuối như chúng ta (có thể) làm để thêm lên hay bớt đi. Thế giới sẽ không quan tâm, cũng chẳng nhớ đến những gì chúng ta đang nói ở đây, nhưng thế giới sẽ không bao giờ quên những gì họ đã làm tại đây. Còn  với chúng ta, những người còn sống, thì điều cần phải thực thi hết mình là tiếp tục những công cuộc còn dang dở mà những người từng chiến đấu ở đây đã cao cả cống hiến đời mình cho đại cuộc. Chính chúng ta (cần quyết tâm) rằng những người đang hiện diện ở đây, sẽ tiếp nhận trọng trách trước mặt – chúng ta cần gắng tận tụy hơn hơn nữa,  để thực hiện hoài bão, nhận được từ những người đã khuất hiện đang được vinh danh, hoài bão mà họ đã cống hiến hết mức cuộc đời– rằng chúng ta, tại chốn này đây,  quyết  không để cái chết của họ trở thành vô ích – rằng đất nước này, dưới sự quan phòng của Thiên chúa, sẽ sản sinh một khung trời tự do mới – và chính quyền của dân, do dân, vì dân sẽ không tàn lụi trên mặt đất.

Abraham Lincoln
November 19, 1863


* Chú ý:

Đọc kỹ và để ý, nhận xét tinh tường thì thấy cái Tâm rất đáng trọng, cũng như chính con người rất đáng kính phục của T/th Abraham Lincoln, trong câu cuối : "and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.". Câu này ông không nhắm chỉ để nói về đất nước Hoa kỳ, hoặc ca tụng nền Tự do, Dân chủ của nó , mà ông nói chung lên cái ý, cái Tâm muốn thấy lý tưởng về một nhà nước "của dân, do dân, vì dân" sẽ sinh sôi, nảy nở khắp nơi, với những quốc gia khác nữa , và sẽ không tàn lụi trên mặt đất. Như vậy, với ông, và các nhà lập quốc Hoa kỳ trước đó, nhất là Thomas Jefferson, Tự do và Dân chủ là những điều hết sức cần thiết và trân quý; chúng mang những giá trị phổ quát (universal values) như các nhà nghiên cứu ngày nay thường gọi. Nếu chỉ nói tới nước Mỹ thì ông sẽ viết như sau : "and that the government of the people, by the people, for the people of this nation, shall not perish from the earth."


TN-HM dịch từ bản T/Th Lincoln gởi cho ông Alexander Bliss bêndưới


----

Bliss copy:

Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty,and dedicated to the proposition that all men are created equal.

Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battle-field of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.

But, in a larger sense, we can not dedicate -- we can not consecrate -- we can not hallow -- this ground. The brave men, living and dead,who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us -- that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion -- that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain -- that this nation, under God, shall have a new birth of freedom -- and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

Abraham Lincoln
November 19, 1863

---

REF


No comments:

Post a Comment