Saturday, October 14, 2017

Meditation and The Art ...

Meditation and The Art of Relieving Pain, Frustration, Discomfort and Solving Problems

                                           * *
A fabulous part of doing meditation is applying it intelligently to solve many of our problems that can range from toothache, headache to divorce, bankruptcy.

Here are some things that you can do to, at least, release, relieve your pain, stress, and worries.

Take the example in which you have a toothache, or muscle cramp

First, Recognize/Identify your pain : I am having a toothache, a cramp. Of course, in the physical sense, this is instantly. It tells you “instantly”.

Second, Ask : Why is it (the pain, the worry) so ? Why let it continue to be so and bother you ? This, normally, also follows instantaneously right after an idea of wanting to release, relieve, stop it.

Third, Release yourself from that pain, discomfort. How ? By the way how our mind and body communicate and work together, they know immediately how to release yourselves from the pain and discomfort. It is sort of how the sensory, motor, and integrative systems work together to tell you what to do to release, stop and relieve the pain and discomfort. They (almost) automatically tell the interneurons to give orders, or “counter-reflex to pain, discomfort” to release, or stop “the forwarding waves of that painful sensation”. To put it differently: they lift, send away the painful sensation, or shift its direction to relieve you, or cut short the continuation of that sensation— for 3, 4 to 20, 30 seconds. Everything then changes; this will also help relieving the pain. The you need to repeat the guiding process along the way when needed.

Because the pain will repeat itself for its length, for example, in the case of a toothache. You will need to repeat the process to shift it away, to release, relieve it. You will be amazed how this will help you substantially to relieve your pain, or discomfort.

Try these three steps out, and gradually, I believe they will work for you.

The same procedure of releasing, stopping, shifting can be exercised for discomfort, anger, frustration, worries, and other sensations, feelings which put heavy pressure on your hearts, or minds. It‘s like you are carrying a heavy load, and suddenly you can put it down.

For affliction, discomfort, uneasiness, worries from a more mental/psychological source, it can give you time to release, relieve so that you can have more tranquil, relaxed moments to have time to sort, or work, solve things out later. In these situations, many times the worries, the problems will not happen the ways you imagine, or think of, but arise—  many times— by the distortions of compounded fear with no logical, or rational bases.

And why does Mediation help very much with releasing and relieving these ? Because the meditation teachers, from ages, have meditated, contemplated on the very complex connection, interconnection between Mind and Body very, very thoroughly and suggested ways to practice seeing the problems with our mind and body and ways to get out, or release, relieve.


Notes:


1. With the instantaneous thought of : "Stop; I want to be released of this pain, discomfort", your mind will instantaneously stop and shift the pain for some seconds, relieving the pain a great deal for you. As said above, it’s like it putting down the heavy stones you’re carrying in your sensation for you. All you have to do is repeating the process.

2. The conscious thought of wanting to stop the pain/discomfort will give message to the interneurons to coordinate effort to stop, to shift away the pain sensation.

3. With all other feelings/sensations of ugly, bothersome, grievance-causing nature, you can do the same thing to tell them to stop, or go away by following those three steps.


4. In Buddhist terms, the moment you tell your mind to stop the feeling/sensation of pain, discomfort, frustration, the ālaya-vijñāna , or store-house consciousness will interact and change turn with the mano- vijñāna (the Knowing/Mental consciousness) and other consciousnesses to occupy your mind, shift its content and direction, and relieve the strength of the pain.

Chân Huyền
10/2017

Thursday, October 5, 2017

Hội Họa trong Âm Nhạc Trịnh Công Sơn

Ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhiều người đã bàn tới ( kỹ nhất là Bùi Vĩnh Phúc), nhưng điều chưa ai nói tới đó là liên hệ/tương ngộ/ kết ứng giữa âm nhạc TCS và hội họa, lời nhạc của ông và những đường nét, gam màu.

Âm nhạc TCS có những khi làm dấy lên những liên tưởng/kêu gọi/ ấn dấu/ghi ký/ kết nối với hội họa

Nói đơn giản như Tàu xưa : Thi trung hữu họa. Nhưng nói như vậy là quá đơn gi ản. 

Những bài nhạc như thế này, thường chỉ có thể trở thành ‘dễ hiểu/dễ thông cảm/ dễ nắm bắt” hơn qua cầu nối của hội họa , với những liên tưởng thơ mộng đắm say, hay lãng mạn, phiêu bồng trong luân vũ giao hòa của nhạc và họa, trong khi những cấu trúc mang nhiều tính luận lý hay hợp lý của những lý giải về ngôn ngữ sẽ thất bại trong việc giải nghĩa, phân tích-giải thích, giải cấu [ explain/ analyze/deconstruct] ngôn từ âm nhạc của ông.

Có khi ta có thể thấy những tương ứng (chỉ tương ứng thôi nhé ) với Surrealism ( Siêu Thực) trong những lời này:

          Gọi nắng trên vai em gầy
          Gọi em cho nắng chết trên sông dài
          Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
          Có những bùi ngùi bay đi thầm lặng 
          Có mắt thật chiều dưới trán ngây ngô

Hãy thử “ngó vô” (principally observe, absorb meaning by relating to your own’s experience of related matters) để thử tìm hiểu, cảm nhận, khoan hãy tìm cách phân tích chi ly dưới nhiều hình thức và suy diễn. Cái đó có thể làm sau. Năm năm, mười năm v.v.

• Gọi nắng trên vai em gầy : Khi nào thì chúng ta có thể viết lên những lời như thế hay tương tự như thế ? Khi nào thì các ông thạc học về ngôn ngữ có thể vượt qua những phân tích hợp luận lý của mình để có thể mở bung tâm thức của mình, để có thể “gọi nắng” như thế, khi nắng, một hữu thể vật thể ( ontic being) , chỉ có thể sưởi ấm, soi sáng, hay trải lung linh trên đầu cây, ngọn lá, chứ không thể “nghe” đuợc, thì làm sao “gọi được” ? Dù thi vị hóa đến mấy, sử dụng cách biểu tả , thủ pháp nào của văn chương, ngay cả nhân cách hóa, cũng khó thấy thuận lý cho nắng có thể nghe được.(*) Có phải chỉ khi nghe nhớ nhung da diết một bóng hình, khi đã trăm lần thấy nắng— trải lối nàng đi, hong ươm bờ tóc, tô thắm bờ môi, ánh trong mắt biếc , vương vấn hàng mi, bưóc theo tà áo, chạm nhẹ trên vai v.v…Và một hôm ất chợt nào đó, ký ức của những lần gặp gỡ xưa trong nắng chạm vào tâm thức hôm nay, cho nhớ nhung da diết này, gặp lại nắng đậu trên vai ai đó, mở cửa cho những lời nhạc/ lời thơ như trên cất cánh. Con đường để vút cánh về cõi đó có nắng trên vai em gầy cho tôi với gọi, chắc chắn khác hẳn con đường dẫn đi bình thường hợp lý của ngôn từ ở các ngõ ngách khác— trừ thi ca. Và cũng chỉ một lần cho anh nhớ em tha thiết viết nên.

• Cho tay em dài gầy thêm nắng mai : Hiểu thế nào đây ? Nắng gầy thêm qua tay gầy em một lần anh thấy? Mà sao anh có thể thấy nắng có thể gầy đi như thế được ? Ắt hẳn phải là một đồng cảm, yêu thương hay xúc động mãnh liệt nào đó để anh có thể thấy nắng, vốn là một thứ khỏe mạnh, tràn nhiệt lượng mà cũng gầy guộc đi theo em. Khả năng của một liên tưởng hội họa, ký ức về một hình ảnh sống động qua tay gầy của em trong nắng mai, lóe lên, chớp sáng trong tâm thức và tôi chụp bắt ngay, để ghi xuống cho phút mộng này đáp trên lời nhạc.

• Gọi em cho nắng chết trên sông dài : Nắng chết trên sông dài khi nào ? Khi nào thì có thể thấy như thé? Nhân duyên nào và tâm thế nào gợi lên hình ảnh và mô tả nhu thế ? 

• Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao ? Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ; dài tay em mấy thuở mắt xanh xao. Vâng, được rối , tôi thấy mưa , tôi thấy u hoài, tôi thấy những hạt nghiêng nghiêng bay vào hồn mình đây , thấy nhớ hết cái này , rồi tới cái kia , về “nguời ta” , thấy mắt xanh xao, nhưng “dài tay em mấy” vào thuở mắt xanh xao thì nhạc sĩ ơi, ông muốn nói cái gì đây? Và tay dài này và mắt xanh xao đó “liên hệ” với nhau sao đây , ông ? Kiến thức nào , suy tưởng nào có thể dẫn lối , gợi ra khả hữu liên kết này ?

Vân vân và vân vân…

Làm sao có lý giải được môt cách “kỹ càng, rõ ràng” những lời nhạc đó, khi dựa phần lớn vào tính cách thuận lý/ hợp lý của kết cấu ngôn từ (the rationality of language construction), cũng như những xây dựng hợp lý/ thuận lý cho ngôn từ ( the rationalization of language) ? .Dĩ nhiên những cố gắng này rất hợp lý và hữu ích trong rất nhiều nỗ lực ngữ vựng, văn phạm cũng như việc kết thành câu cú cùng ý nghĩa, nhưng trong môt số ca từ của TCS, hay chớp ảnh trong một số bài thơ, thì nỗ lực để hiểu chúng, qua tính cách hợp lý và thuân lý của ngôn ngữ, thất bại. Vì vậy có nh ững lời nhạc nhiều khi nghe tưởng dễ hiểu của nhạc sĩ tài hoa rất mực này lại còn khó hiểu hơn nhiều lấn những giòng thơ “điên” của Bùi Trung Niên Thi sĩ Giáng. Cũng nên nhắc lại, TCS cũng là một họa sĩ có tài.

Vì thế, khi khả năng lý giảì của ngôn ngữ, trí năng luận lý không giải thích được cho có cơ sơ vững vàng, thuyết phục thì hãy "vô ngôn" và thử thâm nhập cảm nhận bằng những cách khác.

Khi rảnh hơn sẽ trở lại và “luận” kỹ hơn.

TN( HMC)
1/5/2013


Note : 

* Đấy là một khả hữu giải thích
Photos of Paintings by Trinh Công Sơn – Source: trinh-cong-son.com