Monday, July 15, 2019

Mấy khúc mở đầu " Tướng Quân Ca"


     Tướng Quân Ca


Kính tưởng niệm, ghi ân vào sử Việt cuối thế kỷ 20
cái chết của đại úy Nguyễn Đình Giang và ban chỉ huy
đại đội Trinh sát trung đoàn 50, sư đoàn 25 Bộ binh;
thiếu úy Nhảy dù Huỳnh Văn Thái cùng trung đội của ông;
cũng như các tướng tá, quân nhân anh hùng đã tuẫn tiết
sau ngày Việt Nam Cộng Hoà sụp đổ 30 tháng 4, 1975.

Sinh trong thời loạn binh đao nổi
Chủ nghĩa u mê dấy toàn cầu
Quê hương yêu mến ba đầu
Bốn phương bị dọa nhuốm màu tóc tang

Xã tắc tới hồi lao thạch mã
Tuấn kiệt nào đặng thể ngồi yên
Sinh vi Tướng, tử vi Thần
Những chàng dũng liệt xả thân vì đời

Vận nước điêu linh mùa đại nghịch
Tướng soái Bắc phương dịch công thành
Mậu thân năm ấy từ rừng
Từ khe núi thẳm, trong bưng tràn về

Giặc nhất quyết phen này chiếm hữu
Thị thành Nam, phố chợ, tư dinh
Dẫu là thập tử nhất sinh
Chiếm cho bằng được Sài gòn mới thôi

Nhưng rồi giặc chết quân, chết tướng
Xác ngâp phơi đồng ruộng, phố phường
Miền Nam kiêu dũng kiên cường
Phá tan điên đảo con đường đoạt thâu.


*

Lên đường nhập ngũ trời chưa mở
Chim gọi nhau cùng chào tiễn đưa
Cây đứng nghiêm chào người tuổi trẻ
Chiến bào nay sẽ như bạn xưa

Đà Lạt thông reo như mở hội
Đón người hào kiệt vì nghĩa ân
Sương bay phủ dụ màu mây khói
Quân kỳ thắm sắc bóng quân nhân

Thủ Đức tinh mơ ngày nắng mới
Chào ai như chào những anh hùng
Ra đi như hẹn cùng sông núi
Trả vay vay trả nợ tang bồng


*


Tổ quốc, Danh dự, Trách nhiệm đó
Thương yêu, Trân trọng trong tim này
Thao trường mồ hôi thấm vai
Luyện thân, luyện chí ngày mai vượt ngàn


Tự do thân thiết bài khai mở
Là gió bên trời thổi bao la
Đại bàng nương cánh bay xa
Ngưng thần chiếu nhãn nguy nga truy tầm

Là tấu khúc trần gian mong đợi
Đời thanh bình bên tiếng lúa reo
Thảnh thơi đưa nhẹ tay chèo
Khoan thai đưa lối cuộc đời riêng ta

Là căn tính con người trần thế
Chạy trên đồng, tản bộ nguyệt xa
Tìm tòi khám phá rộng ra
Trời không biên giới người ta ước nguyền

Là sử lịch máu xương bao độ
Bứt gông xiềng trổi tiếng hoan ca
Năm ba mươi chín Hai Bà
Cỡi voi đuổi giặc, thềm hoa đón mừng

Hay tiếng gọi người dân thuộc địa
Mỹ châu kia thoát ách vương quyền
Trà kia ta đổ biển điên
Thoát nợ, thoát thuế, thoát xiềng trăm năm

...

Monday, July 1, 2019

Fire as Example for the Perfect Use of Sense Experiences in Primitive Time

                                                        * *


Here I am using fire to show how men can adapt to, and learn how to use, then make fire from sense experiences.

1.   First, men see fire. It burns their habitats, acres of forest
2.   They know it's very hot
3.   Seeing fire burn trees, they suspect wood have the ability to burn
4.   They try many times to rub wood together; they feel the heat created
5.   They rub harder and harder, choosing different wood to rub against each other.
6.   They find better and better ways to create fire.

All these steps were made possible mainly with the five senses

Thinking about, then using the process showing how fire might be made, latent in fire burning wood to understand what fire can do, what can create it, primitive men did not have to work too hard to discover how to make a fire. They did not have to resort to sophisticated faculty of reason, logic.

The sense experiences from 5 sensory organs are well equipped to make simple discoveries. As observations, data, theses, hypotheses, and layers and layers , years and years of  theory-like building, and theories have been collected, gathered and built, sense experiences have been the principal source to provide us the knowledge of the empirical world, through empirical sciences together with reasoning and experiments. In short, empirical sciences have been built generations upon generations to become better through the principal source from sense experiences.

CH
7/1/2019


REF