Wednesday, July 16, 2014

Tam giác căn cứ chiến lược kiểm soát Biển Đông

Tàu khựa đã và đang tiếp tục xây căn cứ quân sự trên đảo Gạc Ma ( Johnson South Reef) như hình từ vệ tinh của Airbus Defence and Space và tình báo PLTân cho loan tải. Đây cũng là một trong 3 căn cứ quan trọng mà Cựu Phó đô đốc Hải quân Nhật bản Yoji Koda nhấn mạnh đến, trong buổi hội thảo “ Recent trends in South China Sea and U.S. policy” cách đây mấy ngày . Đó là Woody Islandở phía trên,  Scarborough Shoal phía Đông và Gạc Ma ( Johnson South Reef) phía dưới. Nếu khựa thành công trong việc lập được căn cứ với đầy đủ  phi đạo, bãi đáp, căn cứ,  thiết kế cho một loại cảng nhỏ ( như PĐĐ Koda chỉ ra trong hình đa giác vàng trong bãi Scarborough) ở cả ba địa điểm này, như Đô đốc Koda nói, vì tầm quan trọng 

Hình chụp lại từ bài thuyết trình của PĐĐ Koda

của vị trí của nó về cả 3 mặt quân sự, chiến lược và kinh tế để kiểm soát  bìển Đông thì chính Mỹ và Nhật cũng mệt. Dân Mỹ và Nhật, Phi v.v. biết những điều này cũng hơi lâu rồi, còn dân Việt ta có biết là cơ nguy bị “đô hộ” những trong những tháng năm tới là rất gần không ?

Hình những gì khựa đang xúc tiến để xây đựng một đảo nhân tạo trên Gạc Ma có thể thấy từ link này. ( Những hình này từ March 2012 ttới Feb 2013 tình báo Phi đã bắt đầu có)


PĐĐốc Koda thuyết trình trong Nhóm 1 , ngày 2, hội thảo “Recentr Trends…”. Để ý phút thứ 28 trở đi
TN-HTTK

No comments:

Post a Comment