Saturday, July 29, 2017

Thơ Giuseppe Ungaretti

Don’t Scream Anymore ( Đừng Kêu Khóc Nữa)
Non gridate più
Cessate di uccidere i morti non gridate più, non gridate se li volete ancora udire, se sperate di non perire.
Hanno l'impercettibile sussurro, non fanno più rumore del crescere dell'erba, lieta dove non passa l'uomo.

Stop murdering the dead
Don’t scream anymore, don’t scream
If you still want to hear them,
If you hope not to perish.
Their words are like imperceptible wind
They no longer make noise
Of the growth of the grass,
Content where no man passes.
---
Hãy ngừng giết lại người đã chết
Đừng kêu la, than khóc nữa
Nếu các bạn muốn nghe họ
Nếu các bạn muốn không tự hủy.

Lời họ như gió thoảng mong manh không rõ
Bên kia thế giới họ đâu nói gì
Chuyện cỏ xôn xao lớn
Họ an thản chốn biệt mù.

Tâm Nguyên dịch sang Anh, Việt
------
Soldati
Bosco di Courton luglio 1918

Si sta come
d'autunno
sugli alberi
le foglie.

Lính
Rừng Courton, tháng Bảy1918
Như
Trên cây
Mùa thu.
----

San Martino del Carso

Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello di muro
Di tanti
che mi corrispondevano
non è rimasto
neppure tanto
Ma nel mio cuore
nessuna croce manca
È il mio cuore
il paese più straziato

Vùng quê San Martino đá vôi lửa đạn

Không một căn nhà nào
Đứng vững
Ngoài gạch đá
Vụn vỡ
Không một ai
Đã từng bạn bè trò chuyện
Còn lại
Dù chỉ thế thôi
Nhưng mãi trong tim tôi
Không một thánh giá nào của bạn, của đời
Mất đi

Quê hương rạn vỡ
Chính là tim tôi.
1916
-----

Bản dịch tiếng Anh của Jim Friel

Of these houses
nothing remains
but the rubble
of a ruined wall
Of the many
who were so close to me
nothing remains
not even that
But in my heart
not one cross is missing
This ravaged village
is my heart

---

Note:
Bài “ San Martino del Carso”của G. Ungaretti là một bài thơ rất nổi tiếng của nhà thơ. Ông là người tham dự cuộc chiến tại vùng quê  núi đá vôi có tên thánh Martino này , bên cạnh sông Isonzo, nên đã chứng kiến cảnh vùng quê này bị Thếchiến thứ nhất tàn phá, làm cho vỡ vụn điêu linh, hoang tàn như thế nào. Và bây giờ , trên lối đi tiến vào vùng đất này, người ta có thể tìm thấy tấm bảng ghi bài thơ này của nhà thơ Ý, như hình bên dưới.---


Sono una creatura
Come questa pietra
del S. Michele
così fredda
così dura
così prosciugata
così refrattaria
così totalmente
disanimata
Come questa pietra
è il mio pianto
che non si vede
La morte
si sconta vivendo
I am a creature

Like this stone
of San Michele
so cold
so hard
so arid
so refractory
and totally
inanimate

Like this stone
My tears roll
And no one sees

Death
Is discounted
Living.

 Tôi là một sinh vật
Như hòn đá này
ở San Michele
rất lạnh lẽo
rất cứng rắn
rất khô khốc
chai lì
hoàn toàn
chai đá

Như hòn đá này
Nước mắt tôi rơi
Không ai thấy

Chết
Sống giảm giá (*)


Tâm Nguyên dịch Anh, Việt

* Đời sống ơi, sao đắt giá quá; nước mắt sao cứ phải trôi vào trong nuốt lặng.


----


I Fiumi ( The Rivers)

https://www.youtube.com/watch?v=8SAegn2KtDc


No comments:

Post a Comment