Sunday, September 10, 2017

Ls Nguyễn Văn Thân thuyết trình tóm tắt về Biển Đông

ngày thứ Sáu 9/8/2017 tại Úc trong chương trình Việt Nam : Con Đường Nhân Bản do Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tổ chức tại Úc châu và phát biểu của Dân biểu Úc Chris Hayes về Nhân quyền---


nguồn

https://www.youtube.com/watch?v=XH695MiT-OQ


https://www.youtube.com/watch?v=vn7hDEd734s

No comments:

Post a Comment