Sunday, June 15, 2014

Tâm Công và Kích Năng

Tâm Công và Kích Năng Bây giờ có những lúc cần giở lịch sử dân tộc ra đọc lại, nhất là vấn đề Tâm Công của Cụ Nguyễn Trãi ra học. Ngày xưa Tâm Công của Cụ Ức Trai—như thấy trong Quân Trung Từ Mệnh Tập— nhắm chính yếu vào bọn quan lại xâm lược Tàu. Ngày nay Tâm công của chúng ta có thể mở rộng hơn để vận động đồng bào trong hoàn cảnh hiện khựa đưa dàn khoan HD-981 sang vùng Đặc quyền kinh tế của ta, húc tàu ta , làm kiểm ngư bị thương v.v., trong khi đó bọn c/quyền khiếp nhược, đê hèn, đểu cáng (knđhđc) vẫn không có biểu hiệu nào đáng có của một quốc gia độc lập tự chủ.  Nói chung là tình trạng gây rất nhiều phẫn nộ, bức xúc. Nếu chúng ta không cùng nhau vận dụng chính mình, người thân, bạn bè và đồng bào để phản kháng, phản đối, biểu tình, xuống đường, liên đới, đoàn kết, tổ chức các lực lượng yêu nước thì quả thật rất hổ thẹn với tiền nhân. Trong Vật lý có hiện tượng kích năng ( nâng năng luợng lên một tầm cao hơn- raising the energy level), thì trong Tâm chúng ta. vào các thời điểm khác nhau, có các nội dung , tâm tình khác nhau,  Tâm sẽ có một Tâm thế khác nhau [ tạm gọi là The Potential (energy) of the Heart]. Tâm thế hiện tại của mọi người, với những yếu tố rất thuận lợi vì rất kích xúc như đã nói, cần được các nhóm/tổ chức kích năng lên (raise up the energy) để tạo thành bão táp lịch sử những ngày tới cho tương lai tươi sáng của đất nước trong Dân chủ, Tự do, Phát triển; chuyển từ Lụn bại sang Thịnh vuợng.


* Hiểu được chữ Tâm, các nội dung của nó và các loại sức mà Nó chứa đựng là một nghệ thuật lớn.

-----

Comment : Nói cho cùng, đây há chẳng phải đìều rất tự nhiên mà Tâm chúng ta muốn Tâm thế đat tới được sao ? Đó là được sống trong Tự do, Dân chủ, được Mưu cầu Hạnh phúc và sống trong một xã hội xứng đáng với Nhân phẩm con người. Nếu muốn thế , mà không làm thì ai làm cho ta ?

No comments:

Post a Comment