Thursday, May 29, 2014

Nghị quyết Thượng viện Hoa kỳ S. Res. 412Dù có được thông qua bởi các bạn đồng viện trong Thượng Viện Hkỳ hay không, thì Nghị quyết S 412 – đệ trình bởi 6 Thượng nghi sĩ Mỹ về việc tự do lưu hành thông thương, tự do sử dụng đường hàng hải và không phận theo luật quốc tế v.v.. trên biển Hoa Đông , Hoa Nam ( tức Biển Đông VN) hôm 7 tháng 4 , 2014— cũng nói lên nhận định rất hợp lý, hợp tình của các TNS mỹ này và một số đông quần chúng. Chắc chắn nó sẽ được hậu thuẫn hỗ trợ nhiều trong và ngoài Thượng viện. Tại sao ? Vì ngay cả người dân có theo dõi , quan tâm đến ch/trị một cách bình thường ( tức không ở mức nghiên cứu) cũng thấy những gì khựa đang làm ở Biển Đông là rất “ngỗ nghịch”, ngang ngược, trái khoáy.

Note: Chữ "v.v." ở trên sẽ rõ nghĩa khi đọc kỹ văn bản của Nghị quyết

-----

http://beta.congress.gov/bill/113th-congress/senate-resolution/412

http://beta.congress.gov/113/bills/sres412/BILLS-113sres412is.pdf

No comments:

Post a Comment