Wednesday, May 7, 2014

Tọa độ dàn khoan HD 981

Chỗ dàn khoan HD 981 Tàu khựa đã tới đặt mỏ khoan ngày 5/2/2014 ở đâu ?

Nó nằm ở tọa độ 15 độ 29 phút’ vĩ độ Bắc, 111 độ 12 phút kinh độ Đông, cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt
 Nam. Nó nằm trong bể Qiongdongnan ( Qiongdongnan basin) bao bọc kinh tuyến từ 108 độ 52' tới 113 độ 47' Đông và vĩ tuyến từ 16 độ 47' tới 19 độ 00' Bắc Xem hình bản đồ và thông tin trong post trước. Tức là cả cái bể dầu Qiongdongnan đó rất gần và lấn vào đặc khu k/tế ( Exclusive Economic Zone) l/quan tới lãnh hải của nước ta
Xem thêm 

https://www.google.com/search?q=qiongdongnan+basin&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=_MdnU5jWKdTeoATU64GYAQ&ved=0CCoQsAQ&biw=1440&bih=809#facrc=_&imgdii=_&imgrc=41bOeEtT6QOOfM%253A%3BJrcEZFKPnA7tUM%3Bhttp%253A%252F%252Fsubseaworldnews.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2014%252F03%252FCNOOC-map.png%3Bhttp%253A%252F%252Fsubseaworldnews.com%252F2014%252F03%252F19%252Fcnooc-discovers-gas-in-qiongdongnan-basin%252F%3B598%3B558

http://link.springer.com/article/10.1007/s11001-013-9198-0#page-1
Hiền Minh's photo.
Hiền Minh's photo.

No comments:

Post a Comment