Saturday, May 10, 2014

Sàigòn thân thương lên tiếng

Biểu tình chống TQ xâm lược ngày 5/11/2014 tại Saigon

Nguồn video và tin tức cập nhật : http://www.vanganh.info


Sau khi vào youtube coi,  thì bấm vào link của vanganh.info bên dưới, sẽ thấy video và thông tin cập nhật liên tục tại Saigon

No comments:

Post a Comment