Saturday, May 17, 2014

Bình Tĩnh nhé

Cho tới hôm nay và có thể cả tuần nữa, nói nhỏ ( mà lớn, vì nó nằm trên FB rồi) chút nghe :

1. Với người quan tâm tới vận mệnh đất nước : Không đi biểu tình ôn hòa thì còn chờ tới giờ nào nữa, anh ba, anh tư, cô năm, dì sáu và các em giai , em gái

2. Với mọi người : Tình hình không rối lắm đâu. Bình tĩnh.

3. Với người yếu bóng vía : Ðừng lo, đừng rút tiền ào ào; cái máy xoay k/tế nó vẫn cần hoạt động.

No comments:

Post a Comment