Saturday, May 17, 2014

Biểu tình chống Trung cộng xâm lược

Biểu tình tại Tổng Lãnh sự Trung Cộng tại Los Angeles, Calif.ngày 16 tháng 5 từ 2 - 4 pm .

Vì vào giờ đại đa số thanh niên, trung niên còn đi làm trong sở , nên nhân số cuộc biểu tình chỉ độ 300 người, phần nhiều là cao niên, có 1 số trung niên, thế nhưng lòng thiết tha với quê cũ vẫn rất nồng ấm , mạnh mẽ. Đoàn người lên án dã tâm xâm lược Tàu cộng, lên án sự khiếp nhược của CSVN, cùng sự đày ải, bắt bớ của chúng đ/với những ngưới hoạt động cho dân chủ. Mục đích chính của cuộc biểu tình cũng là thể hiện sự nhất trí với các cuộc b/t sắp tới trong nước.

I came to make my statement, and it will find its way to various websites or mail boxes of our adversary. Here it is ( for friends’ info, if interested) :

“The situation regarding HD-981 oil rig in our Vietnamexclusive economic zone can escalate rapidly and worst consequences can happen. So, Chinese government, GET OUT of our waters, to resolve the conflict, or blood can spill. And stop all of your provocative, aggressive behavior in the region, right now. Or the whole world will condemn you, and you will suffer the cost of war to an extent that no one can predict. So, it’s best for you to GET OUT, NOW”

Video clip---

* không nhớ bài vì khg có thì giờ 

No comments:

Post a Comment