Wednesday, May 7, 2014

Lừa Gạt Đồng Bào

Lừa gạt đồng bào một cách đê tiện như thế này đây. Chắc một cú điện thoại đâu đó từ tòa Đại sứ Tàu hay Bắc kinh đã ra chỉ thị viết mập mờ, gian trá như thế này ! !

Tờ giaoduc.net.vn đưa tít/tin: Báo TQ: Tàu cảnh sát biển Việt Nam ngăn chặn già
n khoan 981 Trung Quốc

Chúng nó lại ra sức lừa gạt người dân để làm dịu phẫn nộ của người dân, và một số người đã tin theo, vì kém ngoại ngữ không thể đọc tiếng nước ngoài, khi đọc bài của kẻ ký tên Đông Bình tren giaoduc.net.vn. Và baomoi.com, nguyentandung.org, news.skydoor.net, bizlive.vn, đều dẫn lại bài của gã Đông Bình này. Bài viết mập mờ, ghi chú dẫn xuất nguồn mập mờ, không dám chỉ rõ xuất xứ các trang mạng đưa tin rõ ràng.

Tàu cảnh sát biển nào VN hiện tại được lệnh dám hó hé , mon men ra đó ? Mấy thằng đầu xỏ-đầu gấu bây giờ đang ôm chai rượu, uống tới tấp trong âu lo khôn biết tính sao với thằng đàn anh khốn nạn này.

Tôi đã check nhiều nguồn tin báo tiếng Anh và các báo tiếng Pháp mà không thấy gì hết chỉ có tin : " TQ từ chối lời kêu gọi của VN ngưng khoan dầu " của ký giả Chris Brummitt, trên AP và ABCnews, và bài trên Foreign Policy nghe quá cay chua, đắng lòng. Check thử Đại Công Báo cũng không tìm thấy nói gì. Chỉ có những bài lên tiếng miệng thôi, bằng tiếng Anh.

---

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/Bao-TQ-Tau-canh-sat-bien-Viet-Nam-ngan-chan-gian-khoan-981-Trung-Quoc-post144056.gd

http://bigstory.ap.org/article/vietnam-protests-chinese-oil-rig-disputed-sea-0

http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/05/05/how_do_you_say_drill_baby_drill_in_chinese

http://www.ajc.com/feed/news/vietnam-protests-chinese-oil-rig-in-disputed-sea/fb6HB/

http://article.wn.com/view/2014/05/05/Vietnam_protests_Chinese_oil_rig_in_disputed_sea_b/

http://www.seattlepi.com/news/world/article/Vietnam-protests-Chinese-oil-rig-in-disputed-sea-5452861.php

No comments:

Post a Comment