Friday, July 1, 2016

Hố Chôn8 năm trước, dân Vit thy xut hin nhng h chôn min Trung, vài ba người b đy xung; không hiu h ai đào, đào cho ai. Tnh bơ, đi nhu

5 năm trước, dân Vit thy, h chôn ngày càng nhiu, 50-100 người b đy xung; vn không hiu đào cho ai. Thôi k, đường đi gp ghnh, trăng sao, thiên nhãn diu kỳ còn chưa hiu, làm sao mình hiu. Vô cm, vn c bia hơi.

2 năm trước, chuông báo v tình trng h chôn, người b chôn ngày càng nhiu hơn, ngay ti bin, vn dĩ thuc VN dù cn làm sáng t. Vn không hiu đa nào thuê th đào h, đa nào tiếp tay. Vn chưa thy ti phiên mình. Th ơ, tiếp tc ung bia.

Bây gi, nghe phong phanh chúng nó sp đy anh em bà con xung h, vn chưa hiu chính mình là ch đt nước, và cn lo vic đy đch xung h.

                                                     Hình minh họa


No comments:

Post a Comment