Tuesday, December 11, 2018

Tứ bề trắc thân đối trắc

Bài bày tỏ quan điểm này của 44 cựu Tns Hoa k ỳ cần được đọc kỹ, suy ngẫm nhiều lần đằng sau những hàng chữ.
Nó phản ảnh lòng yêu nước và sự sáng suốt của người Mỹ. Khi v/đề đảng tranh, cục bộ có những nguy cơ phân hóa trầm trọng thì có nhiều người Mỹ biết bỏ qua tranh chấp đảng phái để trực diện các v/đề quan trọng trong tranh chấp quốc tề, giữa cuồng lưu lịch sử. Họ đặt quyền lợi dân tộc Mỹ trên hết; không vì đảng phái mà quên vận nước. Nối tiếp sự sáng suốt của dòng Ăng lô-Sắc xông ( Anglo-Saxon) [ Mặt trời chưa bao giờ lặn trên Đế địa Bri-tông thế kỷ 19-20] tại lục địa mới, họ trụ lại , nghĩ suy để đối phó hữu hiệu với sự cấp thiết của thời thế, thời đại. Không như tại nước Việt yêu dấu, bọn cầm quyền thổ phỉ, cường bạo hiện tại , chỉ đặt quyền lợi một đảng toàn trị tha hóa, phi nhân lên trên hết; phá rừng, bán biển, tàn phá môi sinh, hút máu mủ dân để làm giàu, và bất kể tồn vong của đất nước.
---
There is something Americans should feel glad and vindicated because these senior senators and others with similar view can see through at this moment. After three decades of persuasive engagement with the rising dragon in Asia with more failure than success, an awareness is build, a realization is produced to change course of action. On the other shore the white bear manages to get back its strength to enter the jungle and finds preys, challenging the Eagle.
It’s rather late, but still manageable.
--------
Dịch vài ba đoạn quan trọng :
It is a time, like other critical junctures in our history, when our nation must engage at every level with strategic precision and the hand of both the president and the Senate.
We are at an inflection point in which the foundational principles of our democracy and our national security interests are at stake, and the rule of law and the ability of our institutions to function freely and independently must be upheld.
During our service in the Senate, at times we were allies and at other times opponents, but never enemies. We all took an oath swearing allegiance to the Constitution. Whatever united or divided us, we did not veer from our unwavering and shared commitment to placing our country, democracy and national interest above all else.
At other critical moments in our history, when constitutional crises have threatened our foundations, it has been the Senate that has stood in defense of our democracy. Today is once again such a time.
Regardless of party affiliation, ideological leanings or geography, as former members of this great body, we urge current and future senators to be steadfast and zealous guardians of our democracy by ensuring that partisanship or self-interest not replace national interest.
Đây là quãng thời gian, giống như các thời điểm quan trọng khác trong lịch sử của chúng ta, khi quốc gia của chúng ta phải đối mặt ở mọi lớp lang bằng độ chính xác chiến lược và huy động (khéo léo) sự lèo lái của tổng thống và thượng viện
Chúng ta đang ở một điểm uốn trong đó các nguyên tắc nền tảng của nền dân chủ và lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta đang bị đe dọa; sự tuân thủ luật pháp và khả năng điều hành tự do và độc lập của các cơ chế của chúng ta cần được củng cố thật chắc.
Trong thời gian phục vụ tại Thượng viện, đôi khi chúng tôi là đồng minh và đôi khi là đối thủ, nhưng không bao giờ là kẻ thù. Tất cả chúng tôi đã tuyên thệ trung thành với Hiến pháp. Bất kể là hòa hợp hay chia cách (trong cách thẩm định , g/quyết v/ đề) , chúng tôi đã cùng nhau không đi lệch với cam kết không thể lay chuyển và cùng chia sẻ là : đặt đất nước, dân chủ và lợi ích quốc gia lên trên tất cả.
Vào những thời điểm quan trọng khác trong lịch sử của chúng ta, khi các cuộc khủng hoảng hiến pháp đe dọa đến nền tảng của chúng ta, Thượng viện đã đứng ra bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Hôm nay, Thượng viện lại phải đối mặt với tình trạng như thế.
Bất kể các vị thuộc đảng phái nào, nghiêng về ý thức hệ hay địa lý nào , với tư cách là thành viên cũ của cơ quan đáng tôn vinh này, chúng tôi kêu gọi các thượng nghị sĩ hiện tại và tương lai hãy là những người kiên định, nồng nhiệt trong việc bảo vệ nền dân chủ của chúng ta bằng cách đảm bảo rằng tinh thần đảng phái hay lợi ích cá nhân không thay thế lợi ích quốc gia.

TN
---
REF
https://www.washingtonpost.com/opinions/we-are-former-senators-the-senate-has-long-stood-in-defense-of-democracy--and-must-again/2018/12/10/3adfbdea-fca1-11e8-ad40-cdfd0e0dd65a_story.html?utm_term=.cb3d800e30b8

No comments:

Post a Comment