Saturday, August 6, 2022

Nghĩ về K. Marx và lý thuyết của ông

 https://www.thequestionsandthesolutionsare.com/2018/01/nhan-thay-bia-moi-shock-top-nghi-ve-k.html


Hơn 30 năm trước đọc về Duy vật Sử quan của Karl Marx, Biện chứng Hegel, các phần trọng yếu của “Lý thuyết về Giá Trị Thặng Dư”, một ít về  A Contribution to the Critique of Political Economy của Marx và một số bình luận, phê bình về Das Kapital, Communism của các nhà nghiên cứu khác— với ý muốn thoạt tiên là “wính lộn” với Marx— dần sau đó, thấy rằng K. Marx suy tư không đủ nghiêm nhặt (rigorousness), nên bỏ “chàng này” sang một bên , để đọc kinh, luận nhà Phật, R. Descartes, Immanuel Kant, Socrates, F. Nietzsche, Wittgenstein, Edmund Husserl, M. Heidegger…

Đầu năm tình cờ mua thử thưởng thức bia mới s/xuất ở Mỹ, Shock top (1) —bia đầu La, một loại bia có logo hình đầu cạo hai bên , giữa tủa gai đinh, giống nón binh lính đế quốc La mã khi xưa— chợt nghĩ đến vấn đề khả năng , niềm tin vào khả năng con người và ảnh hưởng của nó trong kinh tế vi mô (microeconomics) và tới Karl Marx.

Tội nghiệp nhà kinh tế học tiếng tăm của Đức quốc thế kỷ 19 của phe Tả, của ch/ngh csản, vì định kiến, nên 2 ý kiến/quan điểm về kinh tế có lien quan đến động lực kinh tế căn bản kém cỏi. Cộng với vài ba nguyên do/nguyên nhân, yếu tố thúc đẩy, xây dựng một nền kinh tế, tài chính mà ông tăm tối không thấy, hay ‘đui mù’ không ý thức  được tác hành của chúng, nên phê phán về Marxism có thể sẽ nặng nề. Vì thế, hậu sinh có thể nhận ra những điều thô lậu, khiên cưỡng, cưỡng từ đoạt lý, và thiếu suy nghĩ, tối tăm tại các phần trong lý thuyết của  ông.

Ý kiến 1:

Marx cho rằng thiên đường (utopia) cho con người là xã hội theo ch/ngh C/sản trong đó tài sản được chia đều , san bằng phân chia giai cấp, trong cả hai nghĩa : ai cũng có ‘tài sản’ , lương bổng, tiện nghi  bằng nhau, không phân biệt và đẳng cấp trong xã hội. Tuy trong các bản văn viết của K. Marx không nói rõ phân chia tài sản, l/bỗng, tiện nghi như thế nào, nhưng trong “"Critique of the Gotha Program," Part I, Marx viết : “Ở một tầng cao hơn trong x/h c/sản… khi bầu trời chật hẹp của Tư sản cánh hữu được vươt qua hoàn toàn …thì [cổng vào (thiên đường)] sẽ khắc chữ : Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. (2)

...

No comments:

Post a Comment