Wednesday, April 26, 2023

Đại Úy Nguyễn Đình Giang tuẫn tiết

 

  Đại Úy Nguyễn Đình Giang

 

Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt

Đem máu xương chống giữ non sông

Lên đường nhập ngũ tòng quân

Quốc gia Võ bị xuất thân tuớng tài

 

Khóa hai mươi lăm Đà Lạt đó

Tết Mậu thân tang tóc vừa qua

Lòng trai trước loạn nước nhà

Nhất tâm xông tới để mà An dân

 

Nhập trinh sát, hành quân bảo vệ

Dò địch tình báo lại chỉ huy

Chưa dày công trận mạc, hề,

Không vì thế khí hùng, hề, nhạt phai

 

 Thế cờ đổ, đồng minh tháo chạy

Kẻ đầu hàng mang lại trói tay

Sát thân về với rồng mây

Cho tròn khí tiết nghĩa này Tướng quân   

 

Nổ lựu đạn chỉ huy trinh sát

Ta cùng nhau vĩnh biệt nước Nam

Bảo cho giặc biết trời Nam

Uy thiêng linh khí mang mang đất trời

 

Sinh trong thời loạn binh đao nổi

Lấy nghiệp binh làm cõi hiến dâng

Sinh vi Tướng, tử vi Thần

Con Yêu Tổ quốc hiến dâng đời mình


HMC

Tiết tháng Bảy, Kỷ Hợi 2019-----------------------------------------


Thông tin từ FBTôi yêu miền Nam và Intenet :
Tổ Quốc Ghi Ơn
Ông là Đại úy Nguyễn Đình Giang, tốt nghiệp Khóa 25 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam; chức vụ cuối cùng: Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát TrĐ 50, SĐ 25 Bộ Binh.
Cho đến buổi sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 ông vẫn giữ vững phòng tuyến đối đầu với địch, khi hay tin Quân đội phải buông súng đầu hàng, Ông và ban chỉ huy Đại đội nắm chặt tay nhau rồi cùng mở chốt lựu đạn tuẫn tiết


No comments:

Post a Comment