Monday, September 2, 2013

Một tấm hình cũ

Đp.

Những nét thư sinh vẫn còn nhiều trên khuôn mặt những chàng trai đang vào chốn đạn bom, chống giữ sơn hà miền Nam tự do. Một người đẹp trai mà coi hiền , người ngậm điếu thuốc "ngon lành", người dựa lưng vào tường chắc đang suy nghĩ về tr
n đánh vừa qua, người kể chuyện sôi nổi, người cười thật tươi, người cười hóm hỉnh

Ta đánh trận cho gió trời thổi mãi
Không như ngươi thù hận Mác với Lê


No comments:

Post a Comment