Sunday, October 27, 2013

Tại sao một nhà nước dân chủ-tự do có sức mạnh lớn để chống ngoại xâm khi bị đe dọa ?

Vì đâu một nhà nước dân chủ tự do sẽ phát triển được kinh tế, nâng cao tầm giá trị văn hóa và xã hội, và tạo được sự cường thịnh cho quốc gia? Căn cốt nhất và sau khi rút tỉa kinh nghiệm , người ta nhận ra khi có tự do, có dân chủ thì người dân có thể phát huy hết được khả năng, tinh hoa trong mọi ngành nghề để nâng cao đời sống trong cả ba mặt kinh tế, văn hóa và xã hội. Dân chủ và Tự do như cặp anh em song sinh, hỗ trợ cho nhau. Dân chủ giúp  cho công dân hiểu "ai" chính là nhân tố đóng góp vào sự sinh tồn hay nguy vong của chính xã hội họ làm nên. Dân quyền xác định những quyền hạn của người dân với các quyền làm người căn bản, phổ thông nhất và "tự nhiên" nhất, trong đó quyền được có sở hữu/tư hữu là một quyền cực quan trọng. Dân quyền cũng xác định các quyền tự do cốt yếu nhất, như tự do đi lại, tự do tư tưởng/ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do lập hội, tự do làm việc, kinh doanh, chọn nghề nghiệp v.v.  Bây giờ chỉ nói tới hai thứ tự do quan trọng hàng đầu. Tự do kinh doanh, làm ăn để nuôi bản thân, g/đình, để sung túc, giàu có hơn và góp phần về mặt tài chính, kinh tế , xã hội. Tự do tư tưởng, ngôn luận để phát huy khả năng, tài năng giúp xã hội thăng tiến về các mặt văn hóa, xã hội, cũng như khả năng tự nhìn lại, phê bình chính mình và xã hội khi có những khiếm khuyết, sai lầm.Điều này sẽ đóng góp tích cực về mặt cải tiến và sửa sai, giúp nó điều chỉnh và đi lên . Không bị ai cấm đoán , sách nhiễu, kìm kẹp, không cho làm ăn, hoạt động, phê bình, tranh đấu v.v... vì bất cứ lý do gí, vì bất cứ thứ nhân danh, chủ nghĩa gì. Khả năng, sáng kiến, ví dụ như Bí thư Kim Ngọc của Vĩnh Phúc khi xưa, tính năng động, hiệu quả, tháo vát, cần cù v.v…  được phát huy, được khuyến khích ;không có cảnh cha chung không ai khóc, như các xí nghiệp quốc doanh, lỗ bao nhiêu  tỉ tỉ cũng được, kệ thây nó. Giấy tờ, sổ sách,tổ chức được công khai , minh bạch , nên nạn tham nhũng sẽ giảm bớt rất nhiều.Nói tóm , vắng bóng mọi thứ tệ lậu, ăn cắp, ăn cướp, tham nhũng, hối lộ v.v…như bao năm  nay, và phát huy được nhiều thực hành tốt, đa năng, đa hiệu và tích cực của một nền kinh tế tự do , trong khung của một nhà nước Dân chủ pháp quyền. Và nội lực, sức mạnh của một quốc gia phát sinh từ đó. Và vì  nhà nước dân chủ là một nhà nước do chính dân bầu, lập nên, thể hiện đúng nguyện vọng và ý thức của người dân, nên khi có biến, tự khắc người dân sẽ thấy có trách nhiệm bảo vệ nó, tức là bảo vệ chính “cái mình làm nên”, như một phản xạ tâm lý, từ đó sự liên đới giữa các công dân, một thứ tinh thần của Hội nghị Diên Hồng thời hiện đại sẽ được thành hình mau chóng.

Hãy nhìn bài học của Nam Hàn và sẽ thấy điều này rất rõ ràng.Từ thời T/th Phác Chánh Hy ( Park Chung Hee) (1962)  đến gần cuối thời T/th Chun Doo-hwan (Chung ĐầuHoán) (1987). Trong 25 năm này, nền chính trị của Nam Hàn là độc tài quân phiệt hay tổng thống trị ( nhưng guồng máy an ninh, mật vụ chỉ là đứa trẻ sơ sinh so với anh khổng lồ guồng máy côn an của CSVN bây giờ), và nền kinh tế là k/tế pha giữa quy hoạch trung ương và những phát triển tự do. Tổng sản lượng nội địa trên mỗi đầu người (GDP per capita) của nền kinh tế này trong 25 năm đó, tăng từ USD $104 tới $3445 , tính trung bình tăng trưởng là $133.6 mỗi năm. Từ 1987 , chế độ tại Nam Hàn chuyển sang chính thức là mộtchế độ Dân chủ thực sự với T/thống Lô Thái Ngu ( Roh Tae Woo) do chính dân bầu trong một cuộc đầu phiếu không gian lận. Với chế độ dân chủ hơn, thông thoáng, minh bạch hơn, Nam Hàn nghìễm nhiên trở thành một con rồng kinh tế trong nhữngnăm đầu thế kỷ 21; GDP PC tăng từ $3445 trong năm 1987 đến $22859 trong năm  2012, cũng là  một g/đoạn 25 năm ( số liệu của IMF) , tức là trung bình $765/năm. Như vậy, gia tăng GDP PC của thời kỳ này gấp 5.7 lần thời kỳ trước từ 1962 tới 1987. Càng dân chủ hơn, càng để người dân phát triển , thi thố hết tài năng của họ để làm giàu cho mình, tạo thịnh vượng cho xã hội,  một đất nước càng ngày càng giàu mạnh hơn. Và do đó, khả năng chống ngoại xâm, nếu phải thế, cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Theo các nhà quan sát và nghiên cứu quốc tế, gần 10 năm nay Nam Hàn đã cố gắng nhiêu hơn nữa để củng cố ( consolidate) nền Dân chủ của mìnhvới các tiến hành thiết định các định chế rõ ràng, minh bạch, quy củ và hệ thống. 

Gần 40 năm nay (cứ tính từ 1975), Nam Hàn đã tiến bộ rất xa, Tàu khựa bây giờ không dễ gì mà bắt nạt được Nam Hàn, nếu có xảy ra mâu thuẫn giữa hai nước.

No comments:

Post a Comment