Tuesday, May 12, 2015

Thơ Paul Celan

Hai đoạn thơ của Paul Celan trong tập Atemwende= Breathturn= Vòng xoay Hơi thở, do Pièrre Joris dịch sang tiếng AnhTập thơ gồm nhiều đoạn, không nhất thiết có liên hệ với nhau, và có thể đọc nhẩy. Chúng như những cảm xúc thơ, ghi ký thơ, từng khúc rất ngắn tâm thức.

*WEGE IM SCHATTEN-GEBRÄCH

diener Hand


Aus der Vier-Finger-Furche

wühl ich mir den

versteinerten Segen.

----


PATHS IN THE SHADOW-BREAK

of your hand


From the four-finger-furrow

I root up the

petrified blessing.

---


NHỮNG CON ĐƯỜNG BÓNG-GẪY

trong tay em


Từ luống cầy bốn ngón

Tôi đào gốc

Phước ban đáng sợ.


---DIE SCHWERMUTSSCHNELLEN HINDURCH,

am blanken

Wundenspigel vorbei:

da warden die vierzig

entrindeten Lebensbäme  geflößt..


Einzige Gegen-

schwimmerin, du

zählst sie, berührst sie

alle.


---


DOWN MELANCHOLY’S RAPIDS

past the blank

woundmirror

There the forty
stripped lifetrees are rafted


Single counter-

swimmer, you

count them, touch them

all.


---


Ở THÁC THẢM SẦU

quá chốn

    trắng xóa

gương thuơng tích


Có bốn mươi

cây sống bị lột truồng

                 cột lại 
   thả trôi


Anh/em,

kẻ lội ngược dòng đơn độc

đếm chúng,
           
          sờ nắm

              mọi thân. CH

No comments:

Post a Comment