Friday, October 16, 2015

Tên chột

Tên chột TXSV ( thua xa súc vật), bán đứng mạng sống binh sĩ ở Gạc Ma
https://www.youtube.com/watch?v=84lNFfQrCVU&feature=youtu.beNo comments:

Post a Comment