Thursday, October 13, 2016

Chân Dung Văn Học : Như Phong Lê Văn Tiến (NTV)

Quãng 30 năm trước, đọc những giòng viết của Mai Thảo, Nhã Ca về các văn nghệ sĩ Saigon sau 30 tháng Tư 1975, thấy hình ảnh hiên ngang, điềm tĩnh của bác Doãn Quốc Sỹ trước gông cùm cộng sản; thái độ kẻ sĩ coi khinh tù ngục, coi nhà tù như chỗ phải đến, nếu cần, của nhà văn /nhà báo Hiếu Chân Nguyễn Hoạt: sốt ruột muốn vô tù chia sẻ số phận cùng bạn bè, đã hỏi các  bạn : sao chúng chưa hốt mình ? Tôi muốn đi tù cùng với các anh ấy.

Cùng thái độ lừng lững, an nhiên bất chấp tù ngục, biệt giam, kiên giam  của bác Như Phong Lê Văn Tiến, nhà báo, nhà văn, mưu sĩ, nhà hoạt động mang dáng dấp của một Dũng “thứ hai”, ngoài Nhất Linh Dũng,  trong Đoạn Tuyệt.


Nay giới thiệu bài viết của nhà văn Ngô Thế Vinh về bác Như Phong.


* *

CHÂN DUNG VĂN HỌC: NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN 

TỪ TỰ DO ĐẾN KHÓI SÓNG

         Ngô Thế Vinh


http://vanviet.info/tu-lieu/chn-dung-van-hoc-nhu-phong-l-van-tien-tu-tu-do-den-khi-sng/


No comments:

Post a Comment