Friday, March 10, 2017

Triết HọcTinh Yếu của Triết học là nhằm để trả lời câu hỏi "Nó Là Cái Gì ?" Vài ba cái "nó" quan trọng nhất của kiếp nhân sinh :

1. Ý nghĩa của Đời Sống , hay Hiện hữu Con người

2. Chết sẽ về đâu ?

3. Thượng đế có thật không ?

Cuộc lên đường tra vấn không hiếm gập ghềnh, và có khi đòi hỏi can đảm , và những sự vứt bỏ. Con đường có khi dài đến "thiên thu" cho những kẻ luôn thấy mình là kẻ khởi hành ( the perpetual beginner) . Một trong những kẻ đó là Edmund Husserl, người khai sáng Hiện tượng luận.Và các triết gia về Tự nhiên thời tiền-Socrates ( the pre-Socratic natural philosophers) , tức các cụ cố tổ 25 thế kỷ của mấy ngành khoa học như Thales, Leucippus xứ Miletus, Democritus, Aristotle cũng đều đi kiếm câu trả lời cho các câu hỏi "Nó là gì ?" trong các lãnh vực vật chất.

No comments:

Post a Comment