Monday, April 10, 2017

Đêm Long Island ...


Đêm Long Island chạnh nhớ Nguyễn Du


                   “Ta cũng nòi tình, thương người đồng điệu”

                                           (Chu Mạnh Trinh)


                         * *


Sao khuya đứng ngó biển đêm
Còn ta đứng ngóng bên thềm tịch liêu
Dõi trông theo bước Thúy Kiều
Thấy tình thơ chảy ba chiều cảo thơm

09/98


*người đồng điệu : tức cụ Nguyễn Du.
ChuMTrinh rất khâm phục và cảm khái với cuộc đời và thi ca của Nguyễn Du ( loại thơ trữ tình thuộc loại hi hữu đệ nhất trong Văn học cổ điển), cũng như cuộc đời Bà Kiều. Đã làm hơn 20 bài Đường luật để vịnh Kiều.
* ba chiều : Chân, Thiện, Mỹ

No comments:

Post a Comment