Saturday, August 25, 2018

Thông Điệp nhân ngày Vu Lan của HT Tăng thống (LHNam)Nói ngắn gọn : đây là Minh triết Thầy Tăng thống dạy cho các cô cậu trong Bộ Ch/trị, bí thư quận, tỉnh , và c/sản các cấp còn u mê. Tỉnh dậy đi.
Luận thô kệch theo tính toán cụ thể có thể thấy : Cái Tình của 90 triệu người , ắt phải lớn hơn nhiều cái 'tình đồng chấy' của 3 triệu người c/san chứ.
Lại tư duy thô kệch tiếp: Cái Tình của 90 triệu người đặt căn bản trên kinh nghiệm lịch sử, xã hội, văn hóa , chính trị thì qua mấy nghìn năm phải ăn đứt thứ gắn bó chính trị, chia chác quyền lực, quyền lợi của một chủ nghĩa đôc đoán, phi nhân, tha hóa-vong một-lệch căn ( aberration of life) , không tưởng và sai lầm chứ.
Các ông có thể có súng; nhưng đạn của các ông sẽ tắt ngúm trước huyết hoa lịch sử.

---


No comments:

Post a Comment