Sunday, August 26, 2018

Tiếp tục truyền thống Kiêu hùng của Tổ quốc

Những năm tháng ấy, những người con yêu dấu, dũng cảm bậc nhất thời hiện đại của Mẹ Việt Nam đứng lên mong quang phục Tổ quốc, giải phóng đất nước :

Vì tương lai con em chúng ta, vì tương lai chính chúng ta, vì tương lai của toàn thể dân tộc Việt Nam yêu dấu

Đó là những tháng năm của bão và lửa. Bão của Lòng và Lửa của Tim

                                                                               ***


Nguồn video trích từ : FB Việt Tân


No comments:

Post a Comment