Friday, March 22, 2019

Phật Học Ứng Dụng của Sư Ông Làng Mai [ Applied Buddhism by Zen Master Thich Nhat Hanh]

Cái hay của cách dạy thiền của Sư Ông Nhất Hạnh là ứng dụng được Thiền quán, thiền định của đạo Phật một cách linh động, phù hợp với nhiều cảnh sống hiện đại.

Những câu đơn giản, nhưng nhiều thiền chất thoát thai từ kinh nghiệm và kinh điển,  thí dụ như :

Thở vào, tâm tĩnh lặng.      
Thở ra, miệng mỉm cười. 
Thở vào, an trú trong hiện tại
Thở ra, giây phút đẹp tuyệt vời    
hay

Thức Dậy Mỉm Miệng Cười

Hăm Bốn Giờ Tinh Khôi

Xin Nguyện Sống Trọn Vẹn

Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời

 Đơn giản, nhưng như những đôi giày chắc chắn; êm, nhưng bền bỉ đưa bước chân thiền sinh vào rừng thiền một cách vững chãi, đạt được kết quả rõ rệt  trong thiền tập

Đường lối dạy Thiền của Thiền sư Nhất Hạnh có liên hệ với thiết lập chánh niệm trong các việc hằng ngày của thiền/luật sư Độc Thể trong quyển “Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu”, được sử dụng ở Viet Nam hơn 100 năm qua, nhưng cách dạy, giảng của Thầy Nhất Hạnh hiện đại hơn, thực dụng hơn, thích hợp với nhiều tầng lớp, cảnh sống hiện tại hơn. Và đối với phật tử Việt thì gần gũi, và đẹp hơn với cách sử dụng ngôn ngữ của thầy.

Ít ai có đọc nhiều sách của Thầy Nhất Hạnh mà không thấy sự hữu dụng cho sự Tỉnh thức trong thiền quán, an lạc trong “Hiện pháp lạc trú”, trong những quyển như Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức, Nẻo Vào thiền Học, An Lạc Từng Bước Chân, Thiền Hành Yếu Chỉ


Cách đây độ 12 năm các nhà nghiên cứu ở Đức, Pháp, sau đó là Đài Loan bắt đầu nhận ra đường lối dạy Thiền của thiền sư Nhất Hạnh có mang nhiều tính cách như những thể hiện áp dụng cho sự tinh tiến, thăng hoa , hoá giải cho tâm lý nên gọi nó là Phật giáo Ứng dụng, theo cách gọi chuyên môn của họ. Họ có nhiều phần hữu lý khi gọi như thế.


Tham khảo
----------

The attractiveness, practicality, and the very usefulness in the way of teaching Buddhism Zen of Master Thich Nhất Hạnh is of great value. It gives people from different walks of life a chance to practice Meditation, mostly from lessons, originally in the
Satipatthana sutta [ Kinh (Tứ) Niệm Xứ ], and some others.


With these verses , for example

Breathe in, bring calm-tranquility   to consciousness 
Breath out, smile

Breathe in, happy with the present (moment)
Breathe out, the beauty of the present is here

Or

Waking up, smiling
The fresh twenty four hours are here

(I) will try the best
To live with Compassionate Eyes

Simple verses, but but containing meditation ‘juice’ from experience and the sutras in many books, as a practice to do things slowly, “leisurely” but with mindfulness to know actually what we’re doing and to know what feelings, sensations; pleasure or pain, discontent or satisfaction etc. we are experiencing— awakened or not— they are also reminders to live, work and play SLOWLY—with mindfulness— and a sense of meaningfulness

When solid foundation is built, one can walk the earth very peacefully; frustrations, fears, angers, discontent, resentment are reduced much.


Although simple, but these verses are like durable shoes, very soft but firm 
and they can  help students step into the meditation process with
confidence. The process can be in a relaxed manner , but students can achieve 
remarkable progress.

 
Some of who study and research Buddhism in France, Germany, and 
in general,  Europe, about 12 years ago, started to feel/see Zen Master Nhat Hanh's
 meditation teaching method as a method that can be called, in professional
 language of today as Applied Buddhism . Some Taiwanese also realize that.

 Master Nhất Hạnh is among the very first few Zen masters who brought the “Art of Living with Mindfulness” through the book ( Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức” ( Vietnamese ~ 1974) , translated into English by Mobi Ho as The Miracle of Mindfulness, 1999to Buddhists worldwide. In this valuable guide to Mindfulness, he relates life stories with ways to apply “tools” or steps ìn mindfulness with artful expression, and charm. Together with exercises to help students achieve attentiveness, calm, tranquility and peace. Once I heard a story that some hôtesses-de-l’air (flight attendants) of some airlines reminded passengers to relax, be in mindfulness and be happy. The art of being mindful , of being with our breath has travelled far.


Chân Huyền

March 2019

No comments:

Post a Comment