Saturday, July 27, 2013

For Your Info

Đây là mấy điều quan trọng trong gặp gỡ của hai ông Obama & TrTSang trên Youtube

1.    T/thống Obama nói : “ Từng bước một (hai nước) chúng ta đã tạo mối tương kính và tin cậy để bây giờ hai nước có thể tuyên bố một “hợp tác toàn diện”… “ ( comprehensive partnership) trong đó có các vấn đề thương mại, môi trường…, và hợp tác quân sự
2.     T/thống Obama quả đã có nhấn mạnh vấn đề Nhân quyền, và các quyền tự do với ôngTrTSang. Ông Obama nói : “Chúng tôi đã nhấn mạnh về cách Hoa kỳ vẫn tiếp tục tin tưởng là tất cả chúng ta cần phải  tôn trọng những vấn đề như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và hội họp…”. Ông Obama cũng nói một cách tế nhị rằng chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn về các vấn đề trên và có những tiến bộ, nhưng cũng còn nhiều “thử thách” mà VN phải thực thi.
3.    Về vấn đề Biển Đông, ông Obama cũng nói sẽ cố gắng hợp tác giải quyết vấn đề hàng hải tại Biển Đông (đang nổi lên) một cách ôn hòa và tiếp tục hỗ trợ cho việc xây dựng một bộ Quy tắc ứng xử ( Codes of Conduct) tại Biển Đông của các nước ASEAN.
4.    Ông Obama cũng tế nhị “nhắc nhở” ông Sang là có một cộng đồng người Mỹ gốc Việt, vốn là một nguồn sức mạnh để tạo nên những quan hệ tốt giữa hai nước. Cộng đồng này có những liên hệ chặt chẽ với người Viêt trong nước; vì thế “các ông chop bu” bên nước của các ông nên “cẩn thận” tôn trọng những nguyện vọng ( và đòi hỏi) của họ.  Từ chữ “vì thế”  là diễn dịch, suy luận của người viết

Nguồn : Đài VOA

No comments:

Post a Comment