Sunday, February 11, 2018

Vương Giả Chi Hoa

Mỗi năm, mỗi lần lan nở, lại nhớ Võ Hoàng, tới văn tài, cái văn tài 'rất khác' của anh, và truyện ngắn "Vương Giả Chi Hoa" trong tập Góc Bể Bên Trời.

Thế mà đã 30 năm từ ngày anh lên đường phục quốc và vĩnh viễn trở về lòng đất.

Nhớ Võ Hoàng yêu chữ “nghĩa dũng”. Và con người anh thể hiện chữ đó.

----

https://gocbebentroi.wordpress.com/2011/06/23/vuonggiachihoa/No comments:

Post a Comment