Saturday, October 20, 2018

Kính tặng Bồ tát Vô Úy (LHNam)                     Từ Bi, Dũng Đảm Tâm mang
                     Bay trong đất khổ giăng ngàn chở che
                     Cõi tâm Đìều ngự phó kề
                     Vai như biển rộng, gánh về non an

                     Phước đìền Phổ độ Quảng ban
                     Bốn phương Phúc Tuệ hạt tràn bên đê
                     Giáo gươm, nanh ác Phù đề
                     Chạm vai Vô Úy dội về quy KhôngNo comments:

Post a Comment