Saturday, February 9, 2019

Among the Rocks- thơ Robert Browning ( LHNam dịch)


Among the Rocks 

Oh, good gigantic smile o’ the brown old earth,
This autumn morning! How he sets his bones
To bask i’ the sun, and thrusts out knees and feet
For the ripple to run over in its mirth;
Listening the while, where on the heap of stones
The white breast of the sea-lark twitters sweet.
That is the doctrine, simple, ancient, true;
Such is life’s trial, as old earth smiles and knows.
If you loved only what were worth your love,
Love were clear gain, and wholly well for you:
Make the low nature better by your throes!
Give earth yourself, go up for gain above!

Robert BrowningBên Đá (Ngàn Năm )


Ô, Thu sang,
Người khổng lồ mặt đất vàng nâu cười nụ càn khôn trấn hải           
Duỗi thân bờ bến bao la
Nghe bể sông cuồn cuộn đi qua
                                cười vang hải giang cao hứng;
Nghe thời gian mênh mang trôi
           bên đá tịch liêu, mưa nguồn trút đổ, cuối bãi đầu ghềnh
Giọng chim gióng khúc hồng tô má thắm, thạch thảo dâng hương.
Đây, đây, chàng ơi, Lập thiên Ý vị
            bình dị, thuợng cổ truyền trao, an nhiên, chân thực
Đấy thử thách đường đời, Đất ngàn năm kinh lịch cười mỉm văn tư
Nếu em yêu điều xứng đáng tình em
Tình yêu sẽ đáp đền, thăng hoa rạng tỏ, miên viễn tình cố quận thiên thu :
Hãy biến tang thương hình hài thành đắp bồi thịt da tình cũ
Khi gởi thân mặt đất cô liêu
                                     nhật nguyệt vàng soi
                    về thượng giới xa xăm..Chú thích: Bài thơ ca tụng Bà Mẹ Trái đất của R. Browning (1812-1889)

No comments:

Post a Comment