Sunday, February 17, 2019

Mưa XuânHuyễn thân mộng mị đất trời
          
Trút y voan phất phơ  núi đồi

Đem mộng thực

                     đổ

                 khe núi


Đất reo như đón tình nhân lâu không gặp

Không gian đẫm mùi mưa móc

                        tinh khôi

Như sương trải mênh mông

    đêm đánh thức tình nồng

                                      sông núi

                như mạ xanh cong mình chờ đợi

                                      bật hát khúc

                                                ruộng xuân
                                                                
                                                             

Ỷ lan lỏn lẻn cười    
       
                      hạnh ngộ          

Người mãi nhìn mưa

           như nhìn tên bạn lang thang quan tái hải hồ

                   quá giang

   cõng hương rừng ghé chơi

               trên lưng

                     bao độ

                          hoa cười.

                        
RH, Feb. 2019
                            

No comments:

Post a Comment