Saturday, February 22, 2020

Có tin đáng gọi là vui (Good news )Các nhà khoa học của NIAID (National Institute of Allergy and
Infectious Diseases=  Viện Nghiên cứu bệnh Dị ứng và Truyền Nhiễm 
ở Hoa kỳ)  làm việc với các nhà nghiên cứu  từ Đại học Texas
tại Austin (UT) đã xác định được cấu trúc nguyên tử của
một loại protein quan trọng trên bề mặt của coronavirus
mới (SARS-CoV-2, trước đây gọi là 2019-nCoV). Những phát
hiện xuất hiện trong tạp chí Khoa học do các đồng nghiệp 
đánh giá. Các tác giả lưu ý rằng những phát hiện này sẽ hỗ
trợ trong việc thiết kế vắc-xin và việc phát triển các
phương pháp điều trị cho COVID-19, căn bệnh gây ra bởi 
loại virus mới, lần đầu tiên được xác định ở Trung Quốc
vào tháng 12 năm 2019.

---

https://www.niaid.nih.gov/news-events/atomic-structure-novel-coronavirus-protein#:~:text=NIH%20Scientists%20Identify%20Atomic%20Structure%20of%20Novel%20Coronavirus%20Protein,-NIAID%20Now%20%7C%20February&text=The%20atomic%2Dlevel%20structure%20of,host%20cell%2C%20is%20colored%20green.

No comments:

Post a Comment