Saturday, February 29, 2020

Đừng dối gạt đồng bào nữa ! (LHNam)

Các chú cộng nhô vui lòng đọc để đừng dấu diếm , lường gạt đồng bào, tội lỗi lắm ! Mai này có thể chính người thân của các chú có thể chết vì nhiễm COVID-19 đó.
Rõ ràng là bv Nhân dân 115 nói là :
Ngô Ánh Phương ở Khánh Hòa là sốc nhiễm khuẩn , viêm phổi nặng , ARDS v.v.
Acute respiratory distress syndrome (ARDS) là hội chứng đường hô hấp bị suy sụp nặng (acute), tức là do ảnh hưỏng của các loại virus như coronaviruses như SARS, MERS, v.v . Chắc chắn 95% là tử vong từ nhiễm COVID-19.

Thời điểm ủ bệnh và phát bệnh rồi chết của NAPhương đúng như tiến trình nhiễm và tử vong gây ra do COVID-19. Nhất là Khánh Hòa là một trong những ổ bệnh đầu tiên tại VN.
Nếu ai biết về y khoa chút đỉnh , nhưng đọc đủ nhiều để tìm hiểu về coronaviruses cũng có thể tiến tới suy luận như trên phần nào. Và đây là những điểm phi lý trong các báo lá cải “đỏ” hay " bị đỏ":
1. NAPhương mới 27 tuổi, ngoại trừ tr/hợp rất rất hiếm là có bệnh phổi nặng từ lâu ( tức tiền sử bệnh lúc còn nhỏ, vì lý do nào đó bị bệnh phổi), thì vào tuổi đó không thể bị bệnh phổi nặng như thế, tức như bà cụ trên 70 có bệnh phổi.
2. Nếu NAP có bệnh phổi , hay đang viêm phổi cấp ( pulmonitis= lung inflammation) thì sẽ nằm giuờng ) và ho sù sụ; không thể trong tháng qua đi thăm “người yêu” trong Saigon
3. Nếu ho sù sụ thì không những người nhà cấm đi vào thời gian này , mà hàng xóm láng giềng, rồi công an sức mấy mà cho rời Khánh Hòa.


No comments:

Post a Comment