Wednesday, December 14, 2016

Mòn gót chân sương nắng tháng năm
Sương nắng, nắng sương

                Truy tìm hình hài cổ lục


                               * 


 Mòn gót chân sương nắng tháng năm
                                     Tô Thùy Yên


Tặng Lê Thị Trang 

Đôi bàn tay vỗ nháng âm thanh 
Loan báo trần gian buổi thượng trình 
Của các vương tôn miền trí tuệ 
Lần sau cùng phó hội u minh 
Ôi các vương tôn miền trí tuệ 
Mưu đồ đo đạc cả Vô Biên 
Tung ra khắp bãi thời gian lộng 
Lượn lượn ưu tư khốc liệt rền 
Giờ đã thượng trình im tịch diệt 
Nhòa tan sắc áo bụi quan san 
Mỏi chìm đốm lửa ngoài muôn dặm 
Kể từ đây, thế giới cư tang... 
Suốt bến sông này, hoa trắng nở 
Cỏ cây lưu gió khóc mơ màng... 

Chẳng hẹn mà sao vẫn đợi nhau? 
Nước xưa về tận chốn giang đầu 
Thăm hỏi con chim màu sặc sỡ 
Lời ca u uất giấu nơi đâu? 
Con chim thoát xác thành cơn mộng 
Bay liệng dài trên trí nhớ không 
Chiều chiều, lớp lớp mây vô sử 
Quần tụ bên trời gọi nhớ nhung 
Ta gửi mỗi ngày một sợi tóc 
Cầu may cho trận gió kinh thiên 
Có ai bên cõi vô cùng tận 
Bắt gặp lòng ta bay đảo điên? 
Có thể mai kia, Thời Đại Lớn 
Sáng rền trên cõi sóng tinh anh 

Bây giờ, cỏ mọn nơi mồ lạnh 
Cũng nửa vàng chen nửa biếng xanh 
Đời đồng thuộc mỗi câu tra vấn 
Gió thổi chai người đứng lặng thinh 
Biển Bắc tuyệt mù con nhạn lạc 
Thời gian mất trí trắng vô âm 
Hỡi người cố cựu trong trời đất 
Khi nước tràn sông, có nén tâm? 
Vụt đuốc đi thầm đến mãn kiếp 
Lèm bèm ú ớ chuyện nhân gian 
Phất phơ chéo áo đường thiên cổ 
Nước mắt hồng tuôn đến đá mòn 
Đâu miệng giếng xưa giờ ẩn tích 
Dưới xum xuê hoang phế xanh rờn? 

Trăm năm, rồi lại trăm năm khác 
Tên đóa hoa này, ngươi nhớ chăng? 
Con ngựa bất kham cuồng bão táp 
Cõi hồng trần lôi nỗi kinh tâm 
Tiếng kêu réo đuối trong thăm thẳm 
Mòn gót chân sương nắng tháng Năm 
Thấy, thấy sóng tan tành lũ lượt 
Đời hoài công đứt nối miên man 
Ta về tắm lại dòng sông cũ 
Luống những bình yên kiếp dã tràng 
Ha hả tiếng cười u tịch thốt 
Đêm đêm sao lạc rụng trong vườn 
Sáng ngày, đời giật mình ngơ ngác 
Mường tượng đôi ba chuyện bắt quàng 

Ta gắng về sâu lòng quá vãng 
Truy tầm mê mỏi lý sơ nguyên 
Hỡi ôi, dọc dọc thây câm cứng 
Mắt trợn trừng chưa dứt ngạc nhiên... 
Ta lại trồi lên dương thế rộn 
Ngày ngày ra bãi vắng vời trông 
Bóng chim, tăm cá, cành trôi giạt... 
Bất luận điều chi giữa mịt mùng...

Nguồn: Tô Thùy Yên, Thơ tuyển, Minesota, 1995

No comments:

Post a Comment