Sunday, January 11, 2015

"Proof"

“Proof”- by Mộng Lan
“Bằng Chứng” -thơ Mộng Lan, qua giọng đọc của chính tác giả
Một bài thơ “chỉ thẳng” của nhà thơ trẻ Mộng Lan— một ngòi bút mà 1 vị thầy cũ của tôi trong vòng 3,4 tháng, Gs Toán Cù An Hưng của trường Đông Phương cũ ưa thích
Bài thơ thăm dò một ý nghĩa của Hiện hữu và liên hệ của nó với cuộc biển dâu 1975
Notes:
• Để ý giọng xúc động của nhà thơ trẻ, nhất là vào câu cuối
• Chữ trong bài khá dễ , nên không dịch. Tuy vậy...
----
nguồn
"Proof," a poem from Mong-Lan's new book, =ONE THOUSAND MINDS BRIMMING: POEMS & ART=, read by the poet herself, with her piano improvisation. Autographed cop...
YOUTUBE.COM

No comments:

Post a Comment