Monday, January 28, 2013

"Hà chính như mãnh hổ"


Làm dân của một nhà nước độc tài, ngu muội, thì có khi kết quả thảm thương cho biết bao số phận con người se xảy ra như dưới đây.Dân Bắc Hàn thường xuyên bị đói, đói dài lâu, đói triền miên. LHQ, trong đó có Mỹ & VN nhiều lúc đã viện trợ nhân đạo cho Bắc Hàn. Trong khi đó thì nhà cầm quyền CS “bệnh hoạn” của xứ này tiếp tục đổ tiền vào chi phí quốc phòng để làm bom hạt nhân, và đòi nhắm vũ khí này vào Hoa kỳ !!!  Đây là trường hợp thảm thương khi một người cha vì quá đói đã  giết 2 con mình ăn thịt, cũng như 2 người khác : một người đào mồ lấy xác cháu ăn,  một người nấu sôi con mình làm bữa !!! 


North Koreans Eating Their Own Kids: Reports

CANNIBALISM ON THE RISE AMID FOOD SHORTAGE, INFORMANTS SAY

By Neal Colgrass,  Newser Staff
 
Posted Jan 28, 2013 5:05 PM CST
(NEWSER) – Rumors of cannibalism are emerging from North Korea amid a food shortage that may have killed 10,000 people last year, Global Post reports. In one gruesome tale, authorities allegedly executed a father for killing and eating two of his kids: "While his wife was away on business he killed his eldest daughter and because his son saw what he had done, he killed his son as well," said an informant. "When the wife came home he offered her food, saying 'We have meat.'"
But she grew suspicious and alerted authorities, who discovered parts of the children's remains "under the eaves." Informants also tell of a man arrested for digging up and eating his dead grandchild, and "a man who went mad with hunger" and boiled his child for dinner, theIndependent reports. Meanwhile Pyongyang is waving its sword around, threatening to fire a nuclear missile at the USand take "strong physical countermeasures" if South Korea "participates in the so-called UN 'sanctions.'"
 


No comments:

Post a Comment