Tuesday, January 22, 2013

Hối hậnCuối cùng thì tên phù thủy chính trị, người đã bán đứng Việt Nam Cộng Hòa, sau khi Hoa du năm 1972, cũng đã phải bật ra lời hối hận. Từ một góc khuất của lương tri , hắn đã phải viết ra để công nhận sự chiến đấu và hy sinh dũng cảm của quận dân miền Nam khi xưa, nếu không làm sao hắn có thể “sống được” với sự dày vò của chính lương tri hắn. Đây là mấy dòng Henry Kissinger viết trên bìa in giấy ( dust jacket) của quyển sách mới ra của George J. Veith – “Black April”, nói về tinh thần chiến đấu và hi sinh của quân dân miền Nam trước 1975. Hắn viết;

 “ The courageous men and women of South Vietnam, who fought for their country’s freedom, have long needed a chronicle. Veith’s book fills that need. It deserves to be widely read.”

( Tinh thần dũng cảm của những người đàn ông, phụ nữ của miền Nam Viêt nam, những người đã chiến đấu cho Tự do của quê hương họ— đã từ lâu rồi— cần có một quyển sách kể lại. Quyển sách của ông Veith đã làm được điều đó. Nó xứng đáng để mọi người tìm đọc. )Quyển sách có một bức hình rất lạ mà may mắn cựu chuẩn tướng Lê Minh Đảo, người anh hùng của trận Xuân Lộc, không hiểu sao còn giữ được. Tấm hình chụp rõ 1 chiến xa T54 của Bắc quân bị các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 18 Bộ binh bắn hạ, trên đó ghi rõ : Chi đoàn 1/5 CXA, bắn hạ ngày 11/4/1975. Có lẽ một mục đích của bức hình là để làm một bằng chứng cho một tầng lớp  độc giả Mỹ “đần và dỏm”, những người lúc nào cũng chỉ nghe và thấy những sự bóp méo về cuộc chiến do truyền thông, vào lúc đó— mang nặng tính phản chiến, bối rối- bất an hay thiên tả-- nhào nặn. Bức hình muốn nói lên rằng : nếu quân đội VNCH đã không chiến đấu hết mình, làm sao có những việc như hạ được chiếc T54 này.


No comments:

Post a Comment