Wednesday, November 16, 2016

Làm sao không có chiến tranh ?


                                                                              * *


Tôn giáo/Tín ngưỡng/Đức tin— một quan tâm lớn của đời người. Nó được sản sinh từ sự “Sợ hãi” ( như một số ít triết gia, khoa học gia nhận định, đầu tiên có thể là Bertrand Russell ); nó cần thiết trong hiểm nguy, hoạn nạn, và quay ngược lại, sinh ra cái “tạ ơn” trong những phút hân hoan, vui sướng. Nó là đức tin, là ước mong được cứu rỗi ngày sau; là cố gắng thành toàn một số điều trong kiếp này theo hướng lành thiện. Là quy tắc, thông lệ, đạo lý hay khuôn mẫu v.v. cho, hay có liên hệ đến nhiều thứ nữa trong cuộc sống. Có một số điều hay, hữu dụng cho đời người, nhưng trong một số “tôn giáo”, đức tin có những tín điều lầm lạc, sai trái, thậm chí tai hại, nguy hiểm.

Nhìn từ các góc độ tôn giáo, tín ngưỡng; lịch sử tôn giáo, lịch sử, khoa học bằng phán đoán thận trọng, kỹ lưỡng, tường tận, khó có thể nghĩ khác :

Trong một phần cuộc sống, hơn 4 tỉ người sống trong U muội, Ngụy tín từ những quyển sách gọi là thánh kinh của tôn giáo Độc thần/Hữu thần; tin theo và giảng dạy cho nhau đời này sang đời khác, biết bao thế kỷ. 


Thổi tung, cuốn hút trong các cơn lốc cuồng tín khi nhân duyên hợp lại chín mùi thì ... ?


----


Chỉ dẫn rất ít trong cả ngàn tài liệu


REFhttp://www.ancient.eu/Hypatia_of_Alexandria/

http://brane-space.blogspot.com/2011/03/hypatia-victim-of-christian-zealots_27.htmlhttp://www.historyguide.org/earlymod/lecture6c.html

http://deism.com/einstein.htm

https://users.drew.edu/jlenz/whynot.html

http://www2.fiu.edu/~sabar/enc3311/Why%20I%20Am%20Not%20A%20Christian%20-%20Bertrand%20Russell.pdf

https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2013/dec/02/bertrand-russell-philosopher-religion-fear-christianNo comments:

Post a Comment