Wednesday, November 9, 2016

"Ngã" trong quan điểm của Triết gia F. Nietzsche : The individual himself is a fallacy.

                                                           * *

With due respect

Vẫn trong lòng kính trọng đối với Triết gia của Ý chí Hùng mạnh Friedrich W. Nietzsche, triết gia lớn nhất thế kỷ 19, và có ảnh hưởng rất lớn trong Âu châu, nhiều ấn tượng ở Mỹ châu thế kỷ 20, và tiếp tục ở th/kỷ 21 :

Dù không có tài liệu sách vở quá phong phú như chúng ta ngày nay, để có thể nghiên cứu, học hỏi về đạo Phật sâu rộng; và chỉ hiểu biết hạn hẹp về đạo Phật (nếu so với các trưởng tử, hay "con nuôi" Như Lai, cư sĩ, học giả uyên bác ngày nay) do đọc biết qua [và có quá quá ít tài liệu, sách vở vào thời đó]  về  “Bi quan” phương Đông, Giáo lý Bà la môn, hay rất ít về đạo Phật từ sách của A. Schopenhauer, cùng một ít nguồn khác, F. Nietzsche, cũng nhận ra cái gọi là “Ngã” , cái Ta như thế này :


Mainthought! The individual himself is a fallacy. Everything which happens in us is in itself something else which we do not know. ‘The individual’ is merely a sum of conscious feelings and judgments and misconceptions, a belief, a piece of the true life system or many pieces thought together and spun together, a ‘unity’, that doesn’t hold together. We are buds on a single tree—what do we know about what can become of us from the interests of the tree! But we have a consciousness as though we would and should be everything, a phantasy of ‘I’ and all ‘not I.’ Stop feeling oneself as this phantastic ego! Learn gradually to discard the supposed individual! Discover the fallacies of the ego! Recognize  egoism as fallacy! The opposite is not to be understood as altruism! This would be love of other supposed individuals! No! Get beyond ‘myself’ and ‘yourself’!  Experience cosmically!”

― Nietzsche, Kritische Studienausgabe

Đọc đoạn văn trên , ta có thể thấy có những tương đồng với suy  tư của David Hume về “Ngã

Đại ý đoạn văn trên :

Tất cả những gì ta biết về ta [ nghĩa là trong thân tâm ta] trong ‘tự thân/bản ngã’ của chúng là một cái gì khác, mà chúng ta không biết là gì.  Cái gọi là”cá nhân” chỉ là tập hợp của những cảm giác ( về thân-tâm) và phán đoán, hay là những mẩu tâm thức ta tưởng nghĩ, thêu dệt nên— mà ( trên thực tế) không thể đứng vững…

Hãy ngừng cảm nhận mình như một tự ngã đầy mộng tưởng! Hãy trưởng thành (trong ý thức) , học hỏi và vt đi cái thường mộng mơ huyn ảo về sự "có một cái ngã như thế"...

-----

 

REF


http://highexistence.com/18-rare-friedrich-nietzsche-quotes-to-make-you-question-everything/

No comments:

Post a Comment