Saturday, June 22, 2013

Thanh Xuân ( thơ Hoàng Minh Chân)

Thanh Xuân

        tặng tuổi trẻ VN 

      *

Trỗi dậy
tràn tuôn
từ lòng đất
        thâm u, ẩn mật
những mầm biếc
vươn tới trời xanh
đẩy bóng tối
vào dĩ vãng
tiến tới bằng chân đất,
sức mạnh
          thoát thai từ đêm sâu,
          vực thẳm đày đọa
          ê chề kiếp người đáng mửa
phá bỏ dĩ vãng hèn mọn
phá bỏ u tối, tù hãm, ngu độn
lao tới
    đòi quyền sống
    đòi sống xứng đáng
    với nhân phẩm
    với ước mơ
        từ lửa Prometheus, Trần Quốc Toản
Ngày mai
tôi sẽ tự xử chính tôi
nếu còn phải
lập lại u muội, gớm guốc
đáng lên án
như người trước
          đã làm/đã chịu

Xin làm người phá bỏ
xiềng xích nghìn năm
trong não bộ
     tim gan,
              sách vở
làm kẻ mở đường
học từ đau thương, tủi nhục
ngàn năm lịch sử
tìm đường sống
          trong ánh sáng
          trong hương trời đắm say
                        hương đất nồng nàn

Xin làm người tự do
     không đội chủ nghĩa, lý thuyết  nào hết
    đầu trần
tâm sáng, lòng ngay
phóng tới
   lục tung thư viện
   nghiền ngẫm sử kinh
   đọc thấu khổ đau,
   chiến đấu
          tìm cho ra
                “dung mạo”  Tự do
   
Xin làm người xứng đáng
mặt rám, vai sương
bước tới
đào xới, cày cuốc
mặt đất khổ lụy, bi thương
tìm cho ra “ý nghĩa” con người
bổ đất đá cho vỡ ra
                   hòn ngọc nhân phẩm

Hôm nay ơi,
Tâm lực này
Xin gởi lại dấu thời gian.

               Hoàng Minh Chân

                   tháng Tư, 2011

No comments:

Post a Comment