Thursday, June 6, 2013

Thở

Thở


1.    Thở là gì ? Thở là lắng nghe. Lắng nghe toàn thân hòa vào luồng khí đi ra , đi vào mũi, vào phổi.  Yên lặng , yên lặng, nghe nó vận hành và giao hòa với toàn thân

2.    Thở là tập trung cao độ . Tập trung cao độ để lắng nghe luồng khí như thế


3.    Không cần phải “vận công” , tức là không cần phải làm gì “ghê gớm” mà chỉ là đằm thắm theo hơi thở đi ra , đi vào hai đầu mũi, vào phổi, đưa ngực nâng lên nở ra tiếp nhận hơi thở đi vào , rồi nghe ngực bụng xẹp xuống khi nó đi ra, lan ra thân thể , làm cho mình an lắng , an lắng

4.    Cái cần nhất là phải kiên trì, kiên nhẫn. Cứ nghe theo hơi thở, cảm nhận hơi thở đi ra, đi vào. Đó gọi là tập trung cao độ. Đó gọi là Thiền định về hơi thở


5.    Nó sẽ giúp gì cho thân và tâm ? Nó sẽ giúp thân và tâm ta được nhiều thứ. Thứ nhất tự động như thế , khi kiên trì , tập trung thở ra, thở vào và theo dõi hơi thở ( cái này sách Thiền gọi là sổ tức và tùy  tức) thì tâm hành dần tự nhiên an lắng.

6.    Rồi thân hành, tức những mệt mỏi, nhức mỏi , uể oải  cũng tự nhiên an lắng.


7.    Ta sẽ quên được – một cách rất tự nhiên bao nhiêu phiền lụy, phiền não, sầu muộn của Tâm – ít nhất là trong những phút thực tập như thế. Gọi là an lắng Tâm hành.

8.    Và sau chỉ cần 10-15 phút kiên trì thực tập như thế, ta sẽ cảm thấy rất khỏe khoắn, thân thải qua hơi thở được nhiều “tạp nhiễm” khí, thêm sinh lực và thấy rất sảng khoái. Nếu tập đưọc mỗi ngày 2 lần , mỗi lần 20 phút thì kết quả sẽ làm chính mình ngạc nhiên.


9.    Đó là hoa trái tự nhiên đạt được . Khi tập lâu rồi và hiểu sâu về Trí tuệ Bát Nhã  thì có thể hiểm nguy sắp tới trước mặt vẫn không  nao núng . Cái mà người xưa gọi là  “ Vô tâm chứng Đạo”, hoặc
                                “Cố ý  trồng hoa,  hoa không mọc
                                  Vô tình tiếp liễu, liễu xanh um”


10.  Đó là phần nhiều trong những lý do Bồ Đề Đạt Ma ngồi diện bích chín năm trong Thiếu thất ngày xưa.

Tâm Nguyên

No comments:

Post a Comment