Sunday, March 22, 2015

Chán lắm rồi

Hi hi, cái gì đây quý vị ?
Nói theo kiểu lý luận đơn giản hóa cuộc sống xã hội-chính trị, ba lăng nhăng [(shortcut, shortwired (my word "creation" )] analysis, political philosophy, combining parts of German philosophy, French sociology and British Economics) ] của luật sư kiêm chánh trị gia K. Marx, khi học theo thầy F. Hegel và Hàm mô công của Tây độc Âu Dương Phong, khi lộn đầu xuống đất để hoàn thành bí kíp võ công cs chủ nghĩa, thì đây là phản đề (anti-thesis) sau 60 năm sống trong xhcn. Vậy tổng hợp đề sẽ là gì ? Mấy ông Mỹ, Tây, với tinh thần thực tiễn và hiểu biết rõ ràng về tương quan kinh tế & chính trị và một ít b/luận gia gốc VNCH xưa và nay thì tin rằng : bàn tay vô hình của kinh tế trong tương hành với các động lực xã hội, chính trị về các quan niệm Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, Khai phóng sẽ đủn ra một khối trung lưu tạch tạch sè ( tiểu tư sản), liên minh với trí thức để vạch ra một hướng đi mới cho quần chúng.

"Cuộc khảo sát cũng đo lường kỳ vọng của người dân cho tương lai, yếu tố chủ yếu của cái gọi là ‘giấc mơ Mỹ.’ "
(VOA tiếng Việt)
Nghe mà cười ra nước mắt, xiết bao mỉa mai, chát đắng
Ngẫm đời mà ngán cho đời
Gã khùng xỏ mũi người người vội theo
Nhất đám trí thức “lòng heo”
Nửa thế kỷ trước đội đèo đầu xe
-------

REF
Việt Nam là một trong những quốc gia thân tư bản nhất trên thế giới, với 95% người Việt trong nước yêu chuộng chủ nghĩa tư bản. Không một nước nào được khảo sát...
VOATIENGVIET.COM


Note:
Nhà văn Nguyễn Khải, đại tá quân đội miền Bắc, lúc về già cũng viết vầy , từ góc độ của một nhà văn về chủ nghĩa Marx-Lenin
“Do không hiểu con người cá nhân, hoặc chỉ hiểu theo những phân tích máy móc, nông cạn của chủ nghĩa duy vật cơ giới của thế kỷ 
19, nên các nước xã hội chủ nghĩa mới dám đặt ra những mục tiêu huênh hoang nhằm cải tạo con người trong vài thập kỷ nếu môi trường xã hội thay đổi. Nên mới gọi nhà văn là “ kỹ sư tâm hồn ” “
(Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất)

No comments:

Post a Comment