Sunday, March 22, 2015

Nhân Dân Sẽ Không Bao Giờ Quên

Thú vật còn không ăn thịt con, chỉ đánh nhau khi giành ăn, hay có mâu thuẫn,nhưng hiếm, hiếm khi sát hại đồng loại , nói chi đàn em, con cháu, binh sĩ của mình. Không biết gọi cái loại người như cái tên ra lệnh "không được nổ súng" trong vài clip này là gì, nhưng nếu xếp hạng thì có thể xếp tên này thua xa thú vật. Và nhân dân sẽ tìm hiểu, điều tra kỹ càng để biết đích xác hắn là ai, ghi khắc vá có thể sẽ tìm tới con cháu nó sau này. Nhân quả thôi.
BBC và các khách mời thảo luận nhân sự kiện tròn 27 năm hải quân Trung Quốc tấn chiếm đảo Gạc Ma, thuộc Quần đảo Trường Sa, từ tay quân đội Việt Nam vào ngày...
YOUTUBE.COM

No comments:

Post a Comment